Byggfakta logo - RGB-2
SE_BF_ForsakerBron

Proaktiv försäljning i byggbranschen

Om du inte lyckas övertyga andra om värdet av din vara eller tjänst så spelar det ingen roll hur bra, värdefull och unik den är. Inom alla företag och branscher är det därför väl investerad tid att vässa sina säljargument - men framför allt att anpassa försäljningsstrategierna så att du lättare får kundens tid, uppmärksamhet och förtroende.

Jag vill börja arbeta proaktivt

Att ge ett positivt och trovärdigt intryck är ofta det första steget till en bra affär i byggsektorn. Att vara lyhörd, kompetent, serviceminded, motiverad och är andra klassiska säljegenskaper. Men i de allra flesta fall krävs mer än bara ett trevligt bemötande. Dagens kunder vill ha hjälp med problemlösning och de ser gärna säljaren som en pålitlig och kompetent rådgivare eller konsult. Oavsett om du vill erbjuda dina tjänster i ett byggprojekt eller leverera material till en byggarbetsplats så gäller det att ligga steget före – jobba proaktivt helt enkelt.

SE_BF_ForsakerDag

Proaktiv försäljning

Att du är proaktivt i ditt säljarbete betyder att du är aktiv i ett förebyggande syfte. Du är förutseende och inriktad på att i förväg vidta lämpliga åtgärder för att antingen förhindra oönskad utveckling (missa affärer eller lägga tid på fel affärer) eller för att främja en önskad utveckling (vinna lönsamma affärer).

Potentiella kunder vill veta att de kan lite på det företag du representerar och att du som säljare har koll på deras marknad och förstår just deras behov. Genom ett proaktivt förhållningssätt ligger du alltid steget före och kan hjälpa kunden att lösa problem – gärna innan kunden själv har reagerat på utmaningarna. 

14-1

Proaktivt vs Reaktivt arbetssätt

Många inom byggbranschen jobbar till för stor del reaktivt genom att invänta inkommande förfrågningar. Känner du igen dig innebär det att du också lägger mycket tid på att lämna eller anbud/offerter på projekt som du har liten sannolikhet att vinna – eller tjäna bra på. 

Med ett proaktivt arbetssätt har du större chans att hitta ”rätt” kunder och affärsmöjligheter. 

 

SE_BF_ForsakerNatt

Proaktiv försäljning i fyra steg

1. Lägg tid på att planera, analysera och göra research. Byggbranschen och projektmarknaden kan upplevas som komplex och föränderlig, men har du gjort din hemläxa blir det lättare att skapa förtroende hos dina kunder, till exempel genom att positionera dig själv som en expert inom ett område och tillhandahålla värdefull och relevant information och kunskap.

2. Kan du dessutom visa upp statistik och fakta väger dina argument ännu tyngre. Här finns mycket information att hämta i Byggfaktas databas. 

 

17

3. Genom att lyssna in kunden, ställa öppna frågor och vara nyfiken får du fram värdefull information om kunden och dess behov som du kan bygga vidare på. När du förstår kundens marknad och utmaningar kan du lättare servera lösningarna.

4. Glöm inte att be om feedback från kunder som du har avslutat affärer med. När du vet vad som fungerat (eller inte fungerat) i din säljstrategi blir det lättare att göra positiva avslut i framtiden.

Så här jobbar du proaktivt med SMART

Vad är Deep Sales?

 

Utmaningar i omvärlden och förändrade behov och beteenden hos kunderna gör det svårare för säljteam att nå ut till marknaden, konvertera leads till affärer och därmed nå sina säljmål. 

Deep sales är en proaktiv försäljningsstrategi som kan minska glappet mellan köpare och säljare på B2B-marknaden.

Läs mer här>>

Tyréns arbetar proaktivt

”Om vi till exempel ska ta ett större grepp om en viss geografisk marknad kan vi göra analyser, se vilka investerarna är, vem som samarbetar med vem och på så sätt ta kontakt med de aktörer som vi tycker är intressanta. I stället för att vänta på att byggherrar eller entreprenörer ska höra av sig kan vi som konsulter ta kontakt och kroka arm tidigare i processen. 

–    Magnus Holmberg, affärsutvecklare Tyréns

Magnusbeskuren

Börja arbeta proaktivt du också!

Få mer information om hur du kan använda våra lösningar i ditt proaktiva säljarbete för att öka dina affärsmöjligheter? 

Våra duktiga och erfarna kollegor lyssnar till dina problem och utmaningar och hjälper dig att hitta lösningar som passar din verksamhet bäst.