Byggfakta logo - RGB-2
Tyrens_Hand_skriver_jpeg

Tyréns fokuserar på ett proaktivt säljarbete

Under de senaste åren har Tyréns haft fokus på att stärka säljkulturen och effektivisera sälj- och marknadsarbetet. Affärsutvecklare Magnus Holmberg berättar hur de gör för att ligga steget före.

Tyréns HQ F44 ny

 

 

- Leads-genererande och relationsbyggande. Så beskriver Magnus Holmberg, affärsutvecklare på Tyréns Sverige AB, Byggfaktas verktyg SMART som bidragit till ett mer effektivt och proaktivt säljarbete. 

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom hållbart samhällsbyggande och har verksamhet inom sektorerna byggnader, industri, infrastruktur, klimat och miljö, samhällsplanering och vatten. Under de senaste åren har man haft fokus på att stärka säljkulturen och effektivisera säljarbetet, bland annat genom att se till att lägga tid och resurser på rätt saker och jobba med långsiktiga relationer. 

– För oss är det viktigt att jobba proaktivt i vårt sälj- och marknadsarbete för att på så sätt kunna göra strategiska val i våra samarbeten och ligga steget före, säger Magnus Holmberg, affärsutvecklare.  

I tider som dessa, när oron i omvärlden har stor påverkan på samhällsbyggnadsbranschen, blir både det kortsiktiga och det långsiktiga marknadsarbetet allt viktigare. 

– När projekt tenderar att bli dyrare eller flyttas fram är det ännu viktigare att jobba proaktivt för att kunna komma ut starkare när konjunkturen vänder. Vi måste naturligtvis fortsätta att jobba här och nu, i bra samarbeten med befintliga kunder och med nya kontakter, samtidigt som vi måste bibehålla det mer långsiktiga och strategiska arbetet. Eftersom vi har en stark ägare - Sven Tyréns Stiftelse - och arbetar i team mellan våra olika kompetensområden bildar vi ett starkt lag. 

"En effektiv leadsgenerator, men också ett relationsbyggande verktyg"

Varför har ni valt att använda Byggfakta SMART i ert säljarbete? 

– På Tyréns använder vi SMART för att kunna bevaka och agera på de initiativ som initieras framför allt hos de privata aktörerna. Vi kan se vad som är på gång här och nu men även på flera års sikt, vilket gör att vi kan jobba mer proaktivt i vårt kontaktsökande. Eftersom vi på Tyréns ligger i framkant gällande digitalisering och innovation passar SMART perfekt, då det bidrar med databasgenererat säljunderlag och sparar mycket tid. Det är en effektiv leadsgenerator men också ett relationsbyggande verktyg.

Hur jobbar du som affärsutvecklare i ditt dagliga arbete?

– För mig är SMART ett oerhört viktigt verktyg. Eftersom bevakningen är automatiserad jobbar verktyget åt mig så att jag kan lägga tid på rätt saker. Jag har fått till en jättebra struktur i min bevakning av projektmarknaden. Varje morgon lägger jag ca 30 minuter på att gå igenom listan och utvärdera nya och uppdaterade projekt, nationellt och inom specifika segment eller geografier. I min roll som affärsutvecklare stöttar jag linjecheferna med omvärldsbevakningen, och då är SMART ett bra verktyg.

Magnusbeskuren

Magnus Holmberg, affärsutvecklare Tyréns.

 

Tyréns people 2 xFoto: Tyréns

 

 


"Kan lägga tid och energi
på rätt saker"

Har ni mätt vilka effekter ni har ni uppnått? 
– Plattformen hjälper till med omvärldsbevakningen per automatik, vilket sparar mycket tid. Genom att göra bättre analyser kan vi lägga tid och energi på rätt saker och inte bli för spretiga i vårt anbuds- och marknadsarbete. Detta ger oss en mer träffsäker bild i de kontakter vi tar och de samarbeten vi ingår. 

Har du testat något annan av Byggfaktas tjänster? 
–    Jag jobbar även med Grow Your Business för att ur ett strategiskt perspektiv analysera, vilka aktörer som investerar, designar, bygger och förvaltar. På så sätt kan vi jobba mer agilt och effektivt i vårt kontaktsökande. 
–    Om vi till exempel ska ta ett större grepp om en viss geografisk marknad kan vi göra analyser, se vilka investerarna är, vem som samarbetar med vem och på så sätt ta kontakt med de aktörer som vi tycker är intressanta. I stället för att vänta på att byggherrar eller entreprenörer ska höra av sig kan vi som konsulter ta kontakt och kroka arm tidigare i processen. 

Hur fungerar samarbetet, tycker du?
– Jag har fått och får väldigt bra stöd genom Byggfaktas support, med snabb feedback och flexibla lösningar. Dessutom finns det en vilja att bolla och ta emot förslag för det ständiga förbättringsarbetet.

 

Ta reda på hur du kan göra som Tyréns

Med vår tjänst SMART får du tillgång till kunskap och data om just din marknad så att du hittar rätt byggprojekt att arbeta med. Vi skräddarsyr din bevakningslista utifrån dina preferenser och behov. 

Vill du ha mer information om hur du kan använda våra lösningar för att öka dina affärsmöjligheter?

Fyll i formuläret och få svar på dina frågor och funderingar.