Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är en systemhandling?

 

Systemhandling

 

Systemhandlingar är något som man vanligtvis tar fram redan i förstudien. Systemhandlingarna definierar och beskriver byggprojektets målsättning och kravbild, och innehåller bland annat konsulternas samordnade ritningar och ger en övergripande bild av ett planerat byggprojekt.

I systemskedet utreds vilka tekniska system, material med mera som utgör de optimala lösningarna för projektet, dess konstruktiva utformning och dess tekniska installationssystem. Här ingår också att ta fram projektets miljöplan och arbetsmiljöplan.

Man säga att systemhandlingar fokuserar på de övergripande tekniska lösningarna och principerna, medan bygghandlingar är detaljerade och innehåller mer djupgående instruktioner för hur byggnaden ska konstrueras.

Läs även om bygghandlingar

Se kommande projekt direkt i SMART