Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är bygghandlingar?

 

Bygghandling

 

Bygghandlingar är namnet på alla de handlingar, ritningar och dokument som tas fram under projekteringen. De består av ritningar över det planerade bygget och beskriver hur byggnaden ska utformas och uppföras. I handlingarna ingår också information om exempelvis materialval, mått och mängder samt metod- och utförandebeskrivningar.

Ju mer detaljerade, tekniska och noggranna handlingarna är desto enklare blir det för entreprenören att utföra sitt uppdrag. Bygghandlingarna utgör ofta en del av förfrågningsunderlaget vid upphandling av entreprenörer och leverantörer.

Läs mer om systemhandlingar

Se kommande projekt direkt i SMART