Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad menas med produktionskostnad?

 

Produktionskostnad

 

Produktionskostnaden är summan av den totala kostnaden för byggprocessens alla aktiviteter fram till att en byggnad eller anläggning är färdig att tas i bruk, enligt Byggföretagens definition.

I produktionskostnad räknar man in utgifter för markförvärv, projektering, kommunala avgifter, kontroll, besiktning, garantier, försäkringar, kreditivränta, entreprenadarbeten och mervärdesskatt.

Läs mer om vad en beställare är

Se kommande projekt direkt i SMART