Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

LOU - lagen om offentlig upphandling

 

Lagen om offentlig upphandling, LOU, är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att främja en sund, rättvis och transparent konkurrens inom offentliga inköp samt säkerställa att skattepengar används på bästa möjliga sätt. LOU gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader.

Statliga och kommunala myndigheter samt flertalet kommunala bolag, men även vissa statliga bolag, om fattas av lagen. De som använder LOU kallas upphandlande myndigheter. En upphandlande myndighet måste annonsera en upphandlingen så att alla intresserade och kvalificerade företag inom EU kan lägga bud på till exempel en byggentreprenad.

Det är det totala värdet på byggentreprenaden som avgör hur en upphandling ska genomföras.  Om ordervärdet överstiger direktupphandlingsgränsen omfattas processen av LOU. 

Läs mer i vår kompletta anbudsguide

Se kommande projekt direkt i SMART