Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är en generalentreprenad?

 

Generalentreprenad

 

Generalentreprenad är en av de två grundläggande upphandlingsformerna i Sverige. I en generalentreprenad upphandlas en enda entreprenör, generalentreprenören, som sedan handlar upp ett antal underentreprenörer. Beställaren står själv för projekteringen.

Se kommande projekt direkt i SMART