Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vilka upphandlingsformer finns det?

 

Upphandlingsformer

 

Upphandlingsform handlar om på vilket sätt beställaren väljer att skriva kontraktet, som ska reglera vilket ansvar entreprenörerna har gentemot beställaren och även vilka ansvarsförhållanden som gäller mellan entreprenörerna.

I Sverige finns två grundläggande upphandlingsformer:

1. Vid delad entreprenad tecknar beställaren parallella avtal med flera olika entreprenörer men ansvarar själv för byggledningen.

2. Vid generalentreprenad upphandlas en enda entreprenör, generalentreprenören, som sedan knyter olika underentreprenörer till sig. Beställaren står däremot själv för byggledning och projektering.

Se kommande projekt direkt i SMART