Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är en direktupphandling?

 

Direktupphandling

Direktupphandling är en enklare upphandlingsform som kräver mindre tid och administration, vilket ger en snabbare process. Här gäller inga särskilda formkrav kring hur upphandlingen ska genomföras, till exempel så får en direktupphandling göras utan annonsering, konkurrensutsättning. Det ger den upphandlande myndigheten större frihet.

Direktupphandlingar lämpar sig för mindre uppdrag. Det finns dock en viktig regel som styr om formen är användbar. Värdet av upphandlingen får inte överstiga summan för direktupphandlingsgränsen. För byggentreprenader är summan 700 000 kronor.

Upphandlingsmyndigheten har aktuell information om tröskelvärden och direktupphandlingsgränser. Den 1 januari 2024 gäller nya gränsvärden. Läs mer här>>

Vill du veta mer om anbud och upphandlingar? Läs mer i vår guide>>

 

Se kommande projekt direkt i SMART