Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är en beställare?

 

Beställare

En beställare kan vara samma person/företag som byggherren, men det kan också vara någon annan som handlar å byggherrens vägnar. Beställaren har en central roll och är den som lägger ut själva beställningen på byggprojektet samt definierar och kommunicerar specifikationer (funktionella och tekniska), krav och behov för byggprojektet.

Beställaren ansvarar för att upprätta kontrakt med entreprenörer och leverantörer samt se till att byggprojektet utförs enligt överenskomna villkor.

Ska man jämföra beställarens roll med en byggherres ansvar kan man säga att byggherren vanligtvis är ägaren och har huvudansvaret för projektet, medan beställaren är den som lägger ut själva beställningen och definierar projektets krav och behov.

Se kommande projekt direkt i SMART