Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad menas med avrop?

 

Avrop

Avrop är en term som används inom offentlig upphandling. Det är en skriftlig eller muntlig beställning av en tjänst eller vara från ett ramavtal, som tillkommit efter en offentlig upphandling. När en upphandlande organisation har ett behov av en vara eller tjänst som anges i ramavtalet skickar de en avropsförfrågan.

I ett ramavtal ska det tydligt framgå vilka som är avropsberättigande organisationer. Det är bara dessa som får göra avrop från ramavtalet. I villkoren ska också anges vilka  leverantörer man avropar från. En fördelningsnyckel beskriver hur avropen ska fördelas mellan olika leverantörer, om avtalet tecknats med flera.

Som huvudregel får man inte förhandla i samband med avrop eller förändra villkoren på ett väsentligt sätt.

Se kommande projekt direkt i SMART