Byggfakta logo - RGB-2

 

12. Tre viktiga tips

1. Att lämna anbud är en betydande investering

Det är en resurskrävande uppgift att arbeta med anbud. För det första tar det många timmar vid skrivbordet att förbereda ett bra och välskrivet anbud och ofta kommer fler i företaget att behöva avsätta tid, läsa anbudsmaterialet och räkna på affärspotentialen. Trots dina stora investeringar finns det alltid en risk att du inte vinner upphandlingen.

Se därför till att använda företagets resurser rätt genom att prioritera upphandlingar där ni har stor chans att vinna.

2. Du måste kunna leverera på referenser och kompetens

När beställaren utvärderar inkomna anbud kontrollerar de till stor del om företaget lever upp till de villkor som anges i anbudsmaterialet. Det här handlar vanligtvis om att visa kunden att du klarar av uppdraget och det gör du mest effektivt genom att visa hur du redan har löst liknande uppgifter.

Du bör därför välja projekt som du re-dan har kompetens och erfarenhet att lösa. Om du vill ge dig ut på nya marknader, där du ännu inte kan visa referensprojekt, bör du arbeta strategiskt, långsiktigt och målmedvetet genom att bygga referenser och expertis inom området.

3. Ligg i framkant

Det kan vara ohanterligt för ett litet byggföretag eller arkitektkontor att räkna på ak-tuella upphandlingar när det alltid finns hus att bygga och byggnader att rita. Därför avsätter inte alla företag inom byggbranschen resurser för anbudshantering.

Men anbuden bör prioriteras eftersom det är avgörande för att få nya uppdrag. Där-för är det bra om du skaffar information om framtida upphandlingar som är relevanta för din verksamhet så att du i god tid kan avsätta nödvändiga resurser.

<--- Tillbaka  Se kommande upphandlingar

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART