Byggfakta logo - RGB-2

 

6. Hur skriver man ett anbud?

Att vara noggrann, följa instruktionerna och svara på frågorna är a och o när du skriver ett anbud.

Här följer en checklista på vad du bör ha koll på.

• Läs igenom förfrågningsunderlaget noggrant och se till att du verkligen förstår innehållet.

• Det ska tydligt framgå att ditt anbud uppfyller alla krav som den upphandlande myndigheten ställer och kunna styrka dessa.

•Svara korrekt och komplett på frågorna redan från början, då det kan vara svårt att komplettera eller rätta felaktigheter i efterhand.


• I offentliga upphandlingar är det lagt bud som gäller så lämna rätt och relevant pris redan från början.

• Dubbelkolla din ansökan innan du skickar in den så att alla uppgifter stämmer, att obligatoriska handlingar är bifogade och dokument undertecknade.

 

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART