Byggfakta logo - RGB-2
Hållbart byggande

Viktigt att uppmuntra transparenta byggherrar - här är alla vinnare

Byggbranschens aktörer vill får mer information om projektplaner i tidiga skeden. Det framkommer när Byggfakta i en undersökning ställt frågan om transparens på projektmarknaden. 
Med anledning av detta känns det ännu viktigare att uppmuntra de byggherrar som är trogna uppgiftslämnare till oss.

Mellan 80 och 90 procent av branschens aktörer anser att byggherrar och andra uppdragsgivare - i någon grad - bör bli mer öppna med sina projektplaner i tidiga skeden, enligt Byggfaktas rapport "Indikationer & Insikter från 1472 personer i byggbranschen”. Var fjärde respondent i kategorierna huvudentreprenör, underentreprenör och leverantör har till och med svarat att byggherrarna bör bli mycket mer transparenta

Byggherrarna själva har också, i någon grad, märkt av ett ökat intresse och önskemål om att de ska informera om projektplaner i ett så tidigt skede som möjligt. Det svarar 56 procent av de offentliga och 43 procent av de privata byggherrarna.

För andra året i rad korar Byggfakta de byggherrar och andra uppgiftslämnare som varit bäst på att sprida information om sina projektplaner via Byggfaktas databas. Vi lyfter på hatten för årets vinnare Trafikverket Region Väst, Stockholm stad exploateringskontoret, Skanska Sverige (arbetsställe Stockholm), MKB och Halmstads kommun.

– Vi upplever att många av våra källor ser fördelar med att sprida sina planerade projekt via oss. Vår relation till uppgiftslämnarna och det samarbete vi har gynnar dem på flera sätt, säger Sofie Sjöström, chef för Byggfaktas undersöksavdelning.

MKB, Malmö kommunala bostadsbolag, är en av 2023 års vinnare, då de lämnat information om flest projekt och projektplaner i kategorin Allmännyttan.

"Genom att berätta vad vi har på gång så har vi förhoppningsvis möjlighet att få in fler anbud och få bättre priser"

Christina Lundby, nyproduktionschef på MKB, är stolt över utmärkelsen – och ser nyttan med att dela sin information brett. MKB har funnits sedan 1946 och har ett stort fastighetsbestånd, närmare 27 000 lägenheter och cirka tusen kommersiella lokaler.

– Genom att berätta vad vi har på gång så har vi förhoppningsvis möjlighet att få in fler anbud vid offentliga upphandlingar och få bättre priser. Som offentliga aktör är transparens viktigt.

Vad är det för projekt ni informerat oss om under 2023?

– Av våra 53 projekt utgör huvuddelen underhållsprojekt. En stor del av projekten vi rapporterat in utgörs av till exempel stambyten, fasadrenoveringar och takunderhåll.  Nyproduktionen står för en handfull projekt. 

I tuffare tider ökar utmaningarna. Har ni märkt av byggkrisen?

– Vi, precis som alla andra, har känt av byggkrisen. Det har och kommer fortsatt under kommande år vara utmanande att få i gång nyproduktionen. För oss är det dock viktigt att fortsätta försöka bygga bostäder till malmöborna men också att se till att behålla kompetens i byggbranschen. Vi är väldigt glada att vi kunnat byggstarta 384 lägenheter under 2023.

Hur jobbar ni med transparens och samverkan på MKB?

– Vi jobbar i många olika samverkansformer med olika parter. Samverkan och öppenhet är viktigt för att kunna utveckla bostadsområden och stadsdelar. I en bra stad behövs mångfald och därför samarbetar vi brett med allt från föreningsliv och civilsamhälle till olika branschaktörer som fastighetsutvecklare och andra byggherrar. 

Informationsdelning bidrar inte bara till en mer transparent projektmarknad och en sundare konkurrens i branschen – utan är även en viktig pusselbit i när byggbranschen ska bli mer hållbar.

– Byggherrarnas transparens, vilja och förmåga att informera om sina projektplaner i så tidigt skede som möjligt kan vara avgörande för att de och branschen ska lyckas med sina hållbarhetsmål. Kännedom om projekt i tidiga skeden bidrar till fler och bättre hållbara och klimatsmarta lösningar från konsulter, entreprenörer och leverantörer, säger Peter Åhs, affärsutvecklare på Byggfakta.

2023 års mest transparenta aktörer och uppgiftslämnare på projektmarknaden, enligt Byggfaktas sammanställning.

Inom kategorin:

  • Myndighet: Trafikverket Region Väst, Göteborg, 140 projekt
  • Kommun: Stockholm stad exploateringskontoret, 118 projekt
  • Byggföretag: Skanska Sverige, arbetsställe Stockholm, 61 projekt
  • Allmännyttan: MKB, Malmö, 53 projekt
  • Uppstickare: Halmstads kommun, 64 projekt (har klättrat från plats 78 till en 15:e plats på den totala topplistan)

*De lokala arbetsställen som lämnat information om flest antal projekt och projektplaner under 2023. Källa: Byggfakta

Så här jobbar Byggfakta med bygginformation:

Projektdatabasen: I Byggfaktas databas har vi cirka 50 000 aktiva projekt. Våra ovärderliga källor är alla de kontaktpersoner och uppgiftslämnare som lämnar information till oss så att vi kan fånga upp både de privata och de offentliga aktörernas projekt och upphandlingar. 

Den ständigt pågående datainsamlingen genom personliga kontakter gör att vi får in ny information om varje byggprojekt vid rätt tidpunkter. Informationen matas in i vår databas och paketeras i olika tjänster till våra kunder i byggbranschen som vill hålla koll på vad som planeras på projektmarknaden. 

Läs mer om hur vi samlar in information>>

 

Vill ni ta del av Byggfakta rapport "Indikationer & Insikter från 1472 personer i byggbranschen”? Ladda ner den kostnadsfritt här>>

slutrapport_2023_framsida_16_9 bild på liggande rapporter-1