Byggfakta logo - RGB-2
Aktuella Projekt

Utvecklar havsnära kvarter i trä

Norrtälje hamn växer med nytt landmärke i den nya stadsdelen på kajen. I den fortsatta utbyggnaden av hamnpromenaden planeras för både ett destinationshotell, nya bostadskvarter och en spektakulär hamnpir – allt i trä. AF Gruppen och JV-partnern Prevelop ska tillsammans ro projektet i land.

Illustrationer: Koncept/AF Gruppen

Roslagens hamn i Norrtälje. Bild: Koncept

AF Gruppen och JV-partnern Prevelop har utsetts till vinnare av Norrtälje kommuns markanvisningstävling för de tre kvarteren runt Hamnplan och på Hamnpiren. Det är den tredje etappen i utbyggnaden av hamnpromenaden och den sista pusselbiten ut mot vattnet.

Projektet Roslagens hamn och omfattar cirka 21 500 kvm ljus BTA byggrätt inom kvarteren 9A och 9B. Till detta kommer en byggrätt på cirka 900 kvm för en byggnad på Hamnpiren som ska upplåtas med nyttjanderätt för verksamhetslokaler.


Roslagens hamn 1Ett nytt kvarter med bostäder, hotell och hamnpir. Illustration: Norrtälje kommun/AF Gruppen, Koncept

Tillsammans med kommunen ska AF Gruppen skapa en hamnidyll med bostäder, butiker, bad- och båtliv och stadens nya landmärke: ett spektakulärt hotell vid hamninloppet, som kommer att synas långt ut i Norrtäljeviken. Hotellet blir ett destinationshotell med SPA-inriktning, med cirka 135 rum. I det publika bottenplanet finns restauranger, caféer, butiker och en vinterträdgård.

Bostadskvarteret planeras för cirka 123 bostäder, med stor variation i lägenhetsstorlekar från ettor till större duplexlägenheter i två plan, och bostadskvarteret får bland annat en grönskande innergård, gemensam takterrass och stora ytor för co-working.
Piren längst ut kommer att öppnas för allmänheten och får en publik byggnad och ett kommunalt havsbad.

Roslagens hamn 4Hotellet blir ett nytt landmärke vid insegling till Norrtälje. Illustration: Koncept

För Norrtälje kommun är det här den största fastighetsaffär man gjort hittills. Hela affären kommer vara värd cirka 220 miljoner kronor.
 – Priset på marken visar att vår kommun och Norrtälje stad är attraktiva att etablera sig på, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Även för AF Gruppen är det här ett prestigeprojekt som man ser fram emot.
– Det är en förmån för oss att få bidra till den här typen av multifunktionella stadskvarter. Det här är helt klart ett projekt av dignitet, säger Adam Hantash, regionchef Öst, AF Projektutveckling som utvecklar kvarteren runt Hamnplan i samarbete med Prevelop.

Förslaget har vidareutvecklats i nära samverkan med Norrtälje kommun.
– Vi har haft en mycket engagerad och konstruktiv samverkan med aktörerna under hela processen, säger Carolina Sahlén, projektledare för hållbar stadsutveckling i Norrtälje kommun.

Roslagens hamn 2

Nya bostadskvarter i trä. llustration: AF Gruppen/Koncept

Om allt går enligt plan räknar man med att sätta spaden i backen under 2025 med sikte på att inviga hotellet sommaren 2027. Bostäderna erbjuds som bostadsrätter och planeras vara inflyttningsklara under år 2027 eller 2028.
– Målet är att vi ska nyttja våra egna entreprenörer som vi har inom koncernen, säger Adam Hantash.

Alla byggnader byggs till största delen av massivt trä och med inspiration från Norrtäljes historia. Gestaltningen har tagit avstamp i stadens småskaliga trähusprofil, det gamla fiskelägets bodar och den tidigare kurorten i Norrtälje. Koncept arkitektbyrå har ritat förslaget.

Roslagens hamn 5Piren till höger får en publik byggnad och ett kommunalt havsbad.

Byggnaderna kommer att miljöcertifieras med Miljöbyggnad guld, vilket säkerställer ett gott inomhusklimat, låg energianvändning och ett resurseffektivt byggande. Exempel på ekologisk hållbarhet i projektet är integrerade solceller, kylning med vatten från Norrtäljeviken, laddstationer för elbil och elcykel, odlingar bevattnade med dagvatten och bostadsgårdar anpassade för kommande klimatförändringar.

Nu vidtar detaljplaneprocessen för de tre kvarteren runt Hamnplan.

Projektdetaljer

 1. Projektnamn: Roslagens hamn, utbyggnad av Hamnpromenaden i Norrtälje, etapp 3
 2. Byggstart: 2025
 3. Byggslut: 2030
 4. Stadie: Markanvisningstävling avslutad, detaljplaneprocess inledd
 5. Art: Nybyggnad av hotell, bostäder, hamnpir med havsbassäng och verksamhetslokal
 6. BTA: 21 500 kvm ljus BTA plus ca 900 kvm pirbyggnad 
 7. Kostnad: Affären kommer vara värd cirka 220 miljoner kronor för Norrtälje kommun

Deltagare:

 1. Byggherre: Roslagens Pärla AB

 2. Planansvarig: Norrtälje kommun
 3. Projektutvecklare: AF Gruppen, AF Projektutveckling, Prevelop
 4. Arkitekt: Koncept

Stadsutvecklingsprojektet Norrtälje hamn:
• Ut- och ombyggnaden av Norrtälje Hamn, som är kommunens största stadsutvecklingsprojekt, utgör en fördubbling av Norrtäljes stadskärna.
• Ungefär 2 000 bostäder planeras i Norrtälje Hamn, de flesta är bostadsrätter men även cirka 400 hyresrätter planeras. I stadsdelen byggs även två vårdboenden.
• Byggs i tre etapper. Byggstarten av första etappen påbörjades i februari 2015 och färdigställdes i det närmaste under 2021. 2016 revs de två silotornen på piren och ersattes av två ”skyskrapor”, 16 och 22 våningar
• Etapp två, som är störst, startade år 2017 och fortsätter till 2025. Den sista etappen startade 2020 och planeras pågå fram till år 2030.
Byggherrar: JM, Centrumfastigheter, Index Residence, Arwidsro Samhällsfastigheter AB, F2 Invest AB, Wästbygg, AF Gruppen, Credentia, Riksbyggen, Slättö, Magnolia bostad AB.