Byggfakta logo - RGB-2
Aktuella Projekt

Sveriges hetaste projekt - våren 2023

Västra Götaland toppar och Västerås bubblar – så skulle man kunna summera topplistan över Sveriges hetaste byggprojekt. Av de nya projekt som tagit sig in på listan finns två Västeråsprojekt, dels ett nytt akutsjukhus, etapp 1, dels Projekt Mälarporten.

– Jag förstår att vårt projekt lockar eftersom det rymmer så många olika delar, säger Sanna Edling, projektchef Västerås stad.

Då var det åter dags att göra en djupdykning i Sveriges största projektdatabas och lista upp projektet som är hetast just nu, våren 2023, enligt Byggfaktas kunder.

Toppen är relativt oförändrad sedan förra årets ranking. Forsåker och Landvetter Södra behåller sina placeringar som etta och tvåa på Sverigelistan. Två projekt har lämnat topp-tio, Karlatornet och Kista Square Garden, och istället har två megaprojekt i Västerås bubblat upp på listan.

Sveriges hetaste projekt våren 2023, topp-15:

topp15listan

LISTAN BESTÅR AV projekt i olika skeden, både planerade och kommande projekt, men också byggnationer som redan är byggstartade. Gemensamt är att alla projekt fortfarande har framtida eller aktiva upphandlingar som Byggfaktas undersökaravdelning bevakar. Rankinglistan baseras på vilka projekt som flest av marknadens aktörer valt ut som extra intressanta i sin bevakning i databasen. * Uppskattad byggstart och projektkostnad. Källa: Byggfakta

Västeråsprojekt nykomlingar på listan

Det nya akutsjukhuset, som vi hittar på sjätte plats, är ett av landets största pågående sjukhusbyggen och Region Västmanlands största investering hittills. Budgeten för byggnadsinvesteringarna ligger på 5,8 miljarder kronor. Utöver det tillkommer kostnader för utrustning på en miljard.

tmrw.carlstedt.arkitekter.vasteras.sjukhus.exterior.copyright.tmrw.seVästmanlands läns sjukhus i Västerås. Bild: Region Västmanland/LINK arkitektur/Carlstetds Arkitekter/TMRW

Det nya akutsjukhuset byggs för att möta framtidens vårdbehov i Västmanland. Vårdbyggnaderna omfattar totalt 75 000 kvadratmeter i fyra huskroppar som kommer att uppföras på Västerås sjukhusområde. Samtidigt kommer andra byggnader att fasas ut och rivas. Bland annat handlar det om cirka 180 nya vårdplatser, 20 operationssalar och 12 IVA vårdplatser som ska tillföras.

– Vi bygger ett helt nytt akutsjukhus bredvid det befintliga som delvis kommer att rivas. Det gamla sjukhuset byggdes 1968-71 och lokalerna behöver successivt ersättas. I år ligger fokus på grundplattan. Nästa år börjar vi resa stommen, berättar Victoria Hörnedal, programchef, Region Västmanland.

tmrw.carlstedt.arkitekter.vasteras.sjukhus.aerial.copyright.tmrw.seEDIT

Västmanlands läns sjukhus i Västerås. Bild: Region Västmanland/LINK arkitektur/Carlstetds Arkitekter/TMRW

NCC är totalentreprenörer och bygger i samverkan med Region Västmanland. Den 14 november 2022 togs det första spadtaget. Byggtiden, inklusive inredning, utrustning mm, beräknas till cirka åtta år och 2030 kommer därmed sjukhuset att stå klart för första patienten.

Mälarporten är ett annat Västeråsprojekt som tagit sig in på listan – och precis som det nya sjukhuset är Mälarporten ett rekordprojekt för kommunen och klassas som Västerås största stadsbyggnadsprojekt någonsin. Här planeras en helt ny stadsdel med 7000 bostäder och 15 000 arbetsplatser. Här ska också det nya polishuset byggas samt annan samhällsservice i form av förskolor, skolor, parker och torg. Området är på cirka hundra hektar blir den sista pusselbiten i upprustningen av de centrala delarna, i direkt anslutning till destinationer som Steam hotel och Kokpunkten.

– Det nya resecentrumet, som ritats av den erkända arkitektbyrån BIG, utgör ett av delprojekten och blir kronjuvelen i området, säger Sanna Edling, projektchef Västerås stad.

 

resecentrum. Illustration B I G arkitekter-1Skiss över nya resecentrum i Västerås. Bild: BIG arkitekter

I juni kommer beslut om delprojektet resecentrum att tas i två steg - först genomförandebeslut och sedan beslut om detaljplanen, som väntas antas den 21 juni. Busstorget vid resecentrum blir först ut vad gäller byggstarter, Här räknar kommunen med spaden i backen 2024/25. Kostnaden för resecentrum etapp 1 inklusive busstorg och allmän plats uppskattas till drygt en miljard kronor.

– Jag förstår att vårt projekt lockar eftersom det rymmer så många olika delar. Mälarporten i sig är en stor och hållbar satsning där vi bygger stad runt stationen. Men vi har en stor bredd på vad som ska byggas och vad vi behöver hjälp med att genomföra. Det finns något för många att vara med och bidra med. Mälardalen, med dess närhet till Stockholm, är dessutom en utvecklingsnod som växer så det knakar, säger Sanna Edling.

Malarporten

Mälarporten. Illustration White arkitekter. 

Halvorsäng Logistikpark, där Göteborgs Hamn AB och Castellum utvecklar hållbara logistiklösningar på ett 270 000 kvadratmeter stort område vid Göteborgs hamn, har också tagit sig in på topp-tio-listan (10:e plats) sedan förra året. 

  

 

Ladda ner hela guiden här