Byggfakta logo - RGB-2
Aktuella Projekt

Sveriges första permanenta elväg

Tänk dig att fordon, då främst lastbilar, ska kunna ladda elkraft medan de kör. Faktum är att förverkligandet av denna tanke faktiskt inte ligger så långt ute i framtiden och det är här elvägar kommer in i bilden. Elvägar är förvisso ingen nyhet i sig, däremot är projektet där man vill bygga en permanent sådan en unik och spännande nyhet.

 

Hur låter ett fossilfritt transportsystem? Inte så illa eller hur? Ett fossilfritt transportsystem innebär mycket nytänkande och kunskap inom teknik, och icke desto mindre kreativt tänkande. Elvägar är tänkt att bli en del av denna utveckling och just nu planerar Trafikverket för Sveriges första permanenta elväg.

Sverige har tidigare varit ett framgångsland när det kommer till elvägar. Åren mellan 2013–2020 genomförde Region Gävleborg världens första elvägsprojekt på allmän väg Elväg E16. Då var sträckan mellan Sandvikens västra utfart och Kungsgården.

Många anläggningsprojekt planeras runt om i Sverige just nu. Är du intresserad av att veta vilka dessa är klicka in här.

Sträckan för den första permanenta elvägen kommer gå mellan trafikplats 106 vid Brändåsen och trafikplats 110 Adolfsberg på E20 i Kumla respektive Örebro kommun. Det handlar om en sträcka på 21 kilometer där det ska finnas två körfält i vardera riktningen.

SE_BF_VP_Elvag
Det var i februari 2021 som Trafikverket redovisade uppdraget att planera för en utbyggnad av elvägar längs det statliga vägnätet. Målet är att utsläppen av växthusgaser från tung trafik på dessa vägar ska halveras och detta görs som en del i arbetet för att kunna nå klimatmålen. Val av sträcka för den nya elvägen gjordes inte av en slump; Trafikverket har analyserat en rad olika kriterier som bland annat vägtyp, omgivningens natur- och kulturmiljö, försvarets riksintressen och möjlighet till kraftförsörjning. Elvägens sträcka kommer bland annat att ligga i anslutning till godsbangården i Hallsberg och handels- och logistikområdet i Marieberg.

Viktigt för projektet är att det läggs mycket arbete på själva planeringen och när vägplanen tas fram studeras vilken teknik som ska användas för elvägen.

Det är dessa tre huvudtekniker som studeras:
· Konduktiv teknik med luftledning i luften ovanför fordonen
· Konduktiv teknik med markskena förlagd i asfalten
· Induktiv teknik med spolar i vägkroppen under vägen

Arbetet med att ta fram vägplanen började i mars 2020 och just nu arbetar Trafikverket med upphandling av val av teknik och därefter börjar nästa steg i processen där man ska handla upp de entreprenörer som ska arbeta på projektet. Byggstart blir tidigast då vägplanen vunnit laga kraft och just nu planeras byggstarten längre fram mot 2024.

Här hittar du fler planerade anläggningsprojekt i Örebro län.

Jobbar du med eller känner till ett projekt som du tycker förtjänar en plats i rampljuset? Tveka inte att höra av dig till oss om du har tips på projekt! 

Projektdetaljer

  1. Projektnamn: Elväg Örebro-Hallsberg

  2. Byggstart: 2024

  3. Stadie: Projektering
  4. Art: Nybyggnad  5. Uppskattad byggkostnad: 260 Mkr

Deltagare

  1. Byggherre: Trafikverket Region Stockholm
  2. Kontaktman:  Trafikverket Region Mitt Lokalkontor Härnösand
  3. Förfrågningsunderlag/Kontrollansvarig: ÅF-Infrastructure AB
  4. Projektledare: Trafikverket Region Öst Lokalkontor Örebro
  5. Vägplanskonsult: WSP Sverige AB