Byggfakta logo - RGB-2
Nordbygg 2024

Nordbygg visade vägen mot en grön omställning

Återbruk, energieffektivisering, solteknik och EU:s regelverk för ett klimatneutralt Europa!
Att hållbarhet, klimat och cirkularitet var temat på årets Nordbyggmässa gick inte att ta miste på. Den gröna omställningen pågår för fullt vilket märktes i montrar, scenprogrammet och arrangemanget.

Alla vi som var på Nordbygg känner nog att vi haft en fantastisk möjlighet att kompetensutveckla oss inom sådant som rör det hållbara samhällsbyggandet och det klimatarbete som EU driver. Med över 300 seminarier i programmet var utbudet stort och brett - även om fler ämnen än hållbart byggandet så klart presenterades.

– Hållbarhet och cirkularitet – och hur vi ska minska vårt klimatavtryck - genomsyrar allt inom bygg. Det är det alla pratar om och det är oerhört viktigt för vår bransch, säger Lina Hann, mässans projektledare.

EU:s regelverk

EU:s mål om klimatneutralitet ska uppnås senast 2050. Vägen mot målet är lång och snårig, men förberedelserna pågår intensivt. EU:s gröna giv visar vägen mot den hållbara omställningen, bland annat genom att vi bygger och renoverar på ett mer resurs- och energieffektivt sätt. EU rullar nu ut många nya regelverk och direktiv för att lyckas med den gröna omställningen.

Bland dem som inte hade full koll på alla "bokstavskombinationer" innan mässan hade förhoppningsvis memorerat de viktigaste efteråt. CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive), ESPR (Ecodesign-förordningen), EED (EU:s energieffektiviseringsdirektiv) och EPBD (direktivet om byggnaders energiprestanda) var begrepp som återkommande dök upp på seminarier och i paneldebatter – tillsammans med andra mer eller mindre kända förkortningar som CSDDD, EUDR och CPR m.fl. Besökarna lotsades genom den snåriga bokstavsdjungel som de olika EU-direktiven resulterat i.

tmfAnders Roskilde, TMF, Christopher Andersson, Byggföretagen, Jenny Svärd, Byggmaterialindustrierna, Annika Lindbäck, Lindbäcks Bygg och Robin Ljungar, TMF, diskuterar EU:s regelverk. Foto: Susanne Bengtsson

– De flesta svenska företag uppfyller redan kraven och gör rätt i sitt klimatarbete, men problemet är att påvisa det. Den administrativa börda man lägger på småföretagen är stor. Många lagstiftningar jackar dessutom i varandra vilket kan ge en otydlighet, menar Robin Ljungar, hållbarhetschef på Svenskt Trä, som var en av talarna på seminariet EU-regelverk som motor för hållbar utveckling.

Jenny svärd, vd Byggmaterialindustrierna, är inne på samma linje.

– Många uppfyller redan kraven, men det är viktigt att regler och administration inte hindrar innovation. Kraven måste hamna på en nivå som främjar omställningen.

Näringslivet sitter på viktiga nycklar i arbetet.

– Klimatarbetet och affärerna måste gå hand i hand. Vi ställer om samtidigt som vi lyfter våra affärer, säger Annika Lindbäck, delägare Lindbäcks bygg.

Återbruk

Återbruk var ett annat ämne som stod i centrum.  Amanda Borneke, Specialist inom cirkulärekonomi på Sweco, var på Norbygg-mässan och deltog på seminarier om återbruk. ”Det finns inget avfall – bara resurser”, är hennes devis. 

amandamingel2Amanda Borneke, återbruksspecialist på Sweco, valde att återanvända gamla varselkläder och sy en klänning till utställarminglet
Nordbygg by Night. Foto: Josephine Fantenberg

Att börja i liten skala, planera och inventera i god tid och teama ihop sig med miljö- och återbruksinventerare är hennes bästa tips hur man lyckas med återbruk. 

Enligt Amanda Borneke har Sweco har identifierat 17 olika plattformar för återbruk, men allt material blir inte offentligt.

- Bara 4-5 procent publiceras på den öppna marknaden, resten sker bakom kulisserna och därför kan det upplevas som om det inte finns material tillgängligt.

CCBuild (Centrum för cirkulärt byggande), som är en av alla återbruks-plattformar, har över en miljon inventerade produktenheter i sina lager. Men de tror att återbruk kommer att växa ännu mer, bland annat till följd av lagen om klimatdeklarationer.

– Allt fler ser vilken nytta det gör att använda återbrukat material. Detta är bara en början, säger Carina Loh Lindholm, verksamhetsledare.

Hållbara montrar

Många av mässans montrar var byggda i hundra procent återbrukat material, till exempel använde Svensk Byggtjänst sig av träprodukter från tillfälliga idrottsevenemang och spill-målarfärg. Den prisade scenen Nya ögon på trä på  entrétorget kommer att återanvändas och få fortsatt liv hos Stockholms Stad.

Även när Byggfakta och Byggvärlden utsåg Årets montrar på mässan var hållbarhet en viktig parameter som bedömdes. Både Årets monter, som vanns av Derome, och Årets innovativa monter, som gick till Danfoss, hade stort fokus på hållbarhet och nytänkande.

6U3A1601

Marcus Karlsson och Evelina Lerdalen på Derome tog emot priset i för Årets monter. Foto: Josephine Fantenberg

Solenergi

Solenergi är något annat som har en lysande framtid när förnybar energi ska ersätta fossila bränslen. Nytt på mässan var tematiseringen kring solenergi med eget temaområde för aktörer inom solenergi. Ett vältajmat fokusområde med tanke på den nya lag,  EU Solar standard, som Europaparlamentet klubbade igenom i april i år. Kraven på solceller gäller bland annat för offentliga och kommersiella byggnader från 2026 och för nyproduktion av bostäder från 2029.

De schweiziska fasadleverantören Swisspearl passade på att presentera sin nyhet inom solteknik -  integrerade, sömlösa solceller som kan ersätta traditionella hustak.

solelPatrik Strömbäck, byggteknisk rådgivare för solceller på Swisspearl och Amman Naji, produktchef Solar.

-    Här får man ett tak och en energilösning i en och samma produkt då solpanelerna utgör själva taket. Människor vill producera sin egen energi samtidigt som man söker estetisk tilltalande design. Det här är framtiden, säger Amman Naji, produktägare Solar.

Konjunkturen

Hur konjunkturläget ser ut för byggsektorn och hur prognoserna framåt ser ut var också något som presenterades och diskuterades i olika former.

– Byggsektorn är en av de branscher som drabbats hårdast av de senaste årens kostnadsutveckling. Det är den snabbaste negativa utvecklingen på 50 år, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på Byggföretagen.

– De senaste åren sett svängningar på +/- 10 % i antal byggstarter. Det gör att byggsektorn sticker ut som extra svängig. Under 2023 sjönk de totala bygginvesteringarna med 5,6 procent, det i det största tappet för bostadsinvesteringar sedan 1995, konstaterar Tor Borg, analyschef på Byggfakta.

torborgwebbTor Borg, analyschef på Byggfakta/Citymark. 

Analytikerna verkar dock överens om att botten är nådd och att det ljusnar under 2025. För bostadsmarknaden, som drabbats av ett enormt ras, kommer de sänkta räntorna tina upp läget och efterfrågan kommer öka. 

Andra segment än bostäder har trots allt gått bra, men kommer att öka ännu mer framöver. Detta drivs av behovet av offentligt byggande, anläggningsinvesteringar, energieffektivisering och stora industriprojekt i Norrland. 

FAKTA

Nordbygg 2024 lockade 900 utställare och besöktes av 35 000 personer. Till detta kommer cirka 5 000 personer från utställarledet, vilket gör ett totalt antal deltagare på cirka 40 000 personer.

Vi ses på Nordygg 2026!