Byggfakta logo - RGB-2
Trender

Stark byggmarknad utanför Europa

I USA blomstrar byggmarknaden och en stark tillväxt syns inom alla kategorier. I Mellanöstern driver olika megaprojekt byggandet och i Australien investeras det mycket i industri-, infrastruktur- och energisektorerna. Byggmarknaden utanför Europa står sig bra, enligt Byggfakta Groups vd Dario Aganovich.

darioeuroconstructDario Aganovich talar på Euroconstruct. Foto: David Lagerlöf Photography  

När ekonomer, analytiker och forskare från 19 europeiska länder samlades på Euroconstruct-konferensen i Stockholm presenterades och analyserades det ekonomiska läget på bygg- och anläggningsmarknaden. Men hur ser byggandet ut utanför Europa?

Dario Aganovich, vd Byggfakta Group, som var en av talarna på konferensen, fokuserade på byggaktivitet och trender utanför Europa. Byggfakta har verksamhet i 26 länder och data från koncernens globala databaser visar en positiv bild av byggandet på flera marknader.

– Den negativa trend vi känner av i Europa, och framför allt i Norden, existerar inte någon annanstans. På många marknader råder framtidstro, optimism och man ser möjligheter, konstaterar Dario Aganovic, som menar att konjunkturläget i kombination med attityder och mediabevakning kan bidra till olika synsätt.

"Byggmarknaden blomstar inom alla sektorer, och inom industri och infrastruktur ser vi en riktig boom"

Många marknader visar på en stark tillväxt. USA utvecklas särskilt starkt inom alla kategorier och enligt prognoserna fortsätter kurvorna uppåt.

– USA går riktigt starkt. Byggmarknaden blomstar inom alla sektorer, och inom industri och infrastruktur ser vi en riktig boom, säger Dario Aganovich.

En marknad med mixad utveckling är Mellanöstern, där en nedgång nu vänts och kurvorna studsat upp i framför allt Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Förklaringen finns delvis i det kapital som strömmar in från Europa, men även inhemska megaprojekt driver utvecklingen. Ett exempel på en megasatsning är NEOM-projektet, en futuristisk ökenutveckling vid Röda Havet och med en bro över till Egypten. Projektet ser dock ut att bli kraftigt försenat.

Sydöstra Asien är en annan region med stark utveckling men med stora lokala variationer. Särskilt norra Hong Kong, på gränsen mot Kina och staden Shenzhen, utvecklas starkt. 
– Bostäder och järnvägsinvesteringar är det som främst driver byggmarknaden i Hong Kong.  I Malaysia ser vi också ett ökat bostadsbyggande och stora infrastruktursatsningar, men här är det sjöfart och hamnar som sticker ut. 

"För datacenter syns en uppgång i Indonesien"

Indonesien är en annan spännande region. Kategorier kopplade till turismen, som hotell och handel, går bra, enligt statistik från Byggfaktas databas.
– Även för datacenter syns en uppgång. Vi på Byggfakta har till exempel vårt stora softwarecenter i Indonesien, berättar Dario Aganovich.

Den planerade flytten av huvudstaden Jakarta, som hotas av klimatförändringarna, är ett spännande och gigantiskt projekt, som kommer att resultera i stora bygginvesteringar framöver.

Australien och Nya Zeeland visar också upp en stabil byggmarknad. Australien har en stark utveckling  som drivs av industri-, infrastruktur- och energisektorerna.

Hur ser det då ut i Europa? 

Under 2023 föll den totala produktionen i bygg- och anläggningssektorn i Euroconstruct-området med 1,4 procent. Den negativa utvecklingen fortsätter även i år och den sammanlagda produktionen förväntas under året minska med 2,7 procent. Det beror främst på inbromsningen i bostadsbyggandet i 15 av de 19 Euroconstruct-länderna. Ett positivt trendbrott och viss återhämtning väntas under nästa år och fortsätter in i 2026.

Den mest positiva BNP-utvecklingen under prognosperioden 2024-2026 väntas i Irland och Ungern. I andra änden av skalan finns Italien och Tyskland.

FAKTA Euroconstruct

  • Euroconstruct är ett oberoende europeiskt analysnätverk bestående av nitton medlemsorganisationer.
  • Nätverkets levererar makroekonomiska analyser och prognoser för nitton europeiska bygg- och infrastrukturmarknader fram till år 2026. Prognoser presenteras för bostads- och lokalbyggandet, renoveringsmarknaderna resp. infrastrukturutvecklingen. 
  • Den 97:e upplagan av konferensen ägde rum i Stockholm den 10-11 juni och arrangerades av Prognoscentret, som sedan 1996 är Sveriges representant i nätverket.

Vill du veta mer om Euroconstruct? Kontakta Johan Melbäck, försäljningschef Prognoscentret:  jm@prognoscentret.se