Byggfakta logo - RGB-2
Aktuella Projekt

Slutspurt för Skanskas hållbara rekordbygge

Scilla i Täby Park är Skanskas mest hållbara bostadskvarter. Den rekordstora solcellsanläggningen på taket, som redan är i drift, kommer förse fastigheten med 60 procent av det totala elbehovet. För att nå netto-noll-nivå har man även investerat i en solpark i Karlskrona.  

Roslagens hamn i Norrtälje. Bild: Koncept

Kvarteret Scilla i den nya stadsdelen Täby Park blir ett netto-nollenergihus, vilket innebär att fastigheten har betydligt lägre energibehov än BBR-standard och att det tillför lika mycket förnybar energi som fastigheten behöver under ett år. 

"Vi har aldrig byggt med så mycket solceller på ett tak.

Ytan motsvarar tio padelbanor"Mandelblomman_cam01_230222nyBrf Scilla. Bild: Skanska Nya Hem. 

För att nå upp till de högt satta hållbarhetskraven bygger Skanska en 1 400 kvadratmeter stor solcellsanläggning på fastighetens tak. Solcellerna täcker 72 procent av takytan. Totalt beräknas solcellsanläggningen på Scillas tak generera 270 000 kilowattimmar (320 kWt). Solenergin används i första hand till husets värme, ventilation och belysning. Solcellerna är färdigmonterade och ha redan börjat producera el.

Skanska har satt solceller på taken till sina bostadsrätter sedan 2019. Men trots det är Scilla ett pilotprojekt.

– Vi har aldrig byggt med så mycket solceller på ett tak. Ytan motsvarar tio padelbanor. Det gör Scilla till ett av våra mest hållbara bostadsrättskvarter hittills, berättar Peter Isacson, projektutvecklare på Skanska.

IMG_1579Peter Isacson, projektchef Skanska Nya hem framför solpanelerna på taket. Foto: Susanne Bengtsson

Något annat som är nytt är att bostadsrättsföreningen äger en andel i en extern solcellspark i Karlskrona. Tack vare solcellerna på taket är bostadsrättsföreningen nu självförsörjande till 60 procent när det gäller energibehovet. För att nå netto-noll kompenseras resterande energibehov av en investering i ny förnybar energi i Karlskrona Solpark. 

– Investeringsmässigt så har det här projektet blivit dyrare än ett mer traditionellt bostadshus, men driften blir lägre och i takt med att elmarknaden skenar minskar avbetalningstiden ännu mer. Det överskott som anläggningen producerar kan föreningen nyttja själv eller sälja till det externa nätet. Vinsten från försäljningen går vanligtvis till bostadsrättsföreningen som sedan bestämmer vad de ska göra med pengarna, till exempel amortering på lånen.


vrumBostäderna är svanenmärkta. 

Projektet blir även Svanenmärkt och byggmaterialen som används är noga utvalda och måste leva upp till högt satta miljökrav. Till exempel får inga farliga ämnen användas i kemikalier som limmer, fog och målarfärg. 

– Vi bygger med grön betong, det vill säga co2-reducerande betong där vi använt restprodukter från stålindustrin i tillverkningen. Vi har på så sätt sparat 880 ton koldioxid. För att få en uppfattning om hur mycket det är så kan vi jämföra med att en flygresa till Thailand motsvarar ett ton, förklarar Peter Isacson.

Förutom solceller har de nya bostadsrätterna energieffektiva fasader, energieffektiva fönster, snålspolande kranar, fjärrvärme för att nå en så låg energiförbrukning som möjligt. Samtidigt ska tillgång till bilpool, laddningsplatser för elfordon och lånecyklar främja en mer hållbar livsstil.


modell1

Modell över det nya bostadskvarteret i Täby park.  

– Byggbranschen står för en stor del av klimatutsläppen. Med Scilla vill vi vill visa vad man kan göra i framtiden. De som bor här kommer känna en stolthet. Vi har för övrigt två liknande projekt i portföljen, säger Peter Isacson.

Inflyttningen I Scilla har påbörjats men hela fastigheten kommer att vara färdig under hösten 2023.

Sveriges största stadsbyggnadsprojekt:
Området Täby Park är ett av Sveriges största stadsbyggnadsprojekt. Här utvecklas omkring 6 000 bostäder och 5 000 arbetsplatser. Det planeras även för skolor, lokal service och äldreboenden. Totalt beräknas 20 000 personer bo i Täby park.
Utvecklingen av Täby Park sker i samarbete mellan Skanska, JM, Täby kommun och Riksbyggen. Skanska kommer att uppföra ca 2500 av bostäderna.

skyltTäby park, fd Täby Galopp, är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Foto: Susanne Bengtsson

Projektdetaljer

 1. Projektnamn: Brf Scilla i Täby Park 1:9
 2. Byggstart: Januari 2021
 3. Byggslut: Juni 2023
 4. Byggkostnad: Uppskattad kostnad 200-300 Mkr
 5. Art: Nybyggnad av flerbostadshus som uppgår till två byggnader med 187 lägenheter på sju våningar.  1. Beställare: Skanska Nya Hem
 2. Byggentreprenör: Skanska Sverige AB
 3. Arkitekt, konstruktör: Pörner + Pettersson AB
 4. Stomentreprenör: VST Nordic AB
 5. Elkonsult: Jan Fransson Elkonsult Stockholm AB
 6. VS-konsult: Afry Group Sweden AB
 7. VA-konsult: Strucor Mark Uppsala
 8. Markentreprenör: SH Bygg Sten & Anläggning
 9. Stomentreprenör: VST Nordic AB
 10. Elentreprenör:  Ljus & Kraft Installationer Lidingö AB
 11. Ventilationsentreprenör: Bravida Sverige AB
 12. VS-entreprenör: Västgötarör AB
 13. Målningsentreprenör: Olle Timblads Målerifirma AB