Byggfakta logo - RGB-2
Aktuella Projekt

Nytt huvudkontor med bostäder på taket

Med närproducerat KL-trä, återbrukat tegel och certifieringar som Breeam Outstanding och NollCO2 sätter kvarteret Greenhouse Sthlm miljö och hållbarhet i fokus. I den första etappen bygger Electrolux ut sitt huvudkontor med 8000 kvadratmeter samtidigt som hundra nya bostäder tar plats på taket.

Bilder: Archus Arkitektur

 

Ett nytt klimatsmart kvarter, Greenhouse Sthlm, växer upp på S:t Görans gamla sjukhusområde på Kungsholmen i Stockholm. Det är Electrolux, genom fastighetsaktiebolaget Gångaren 13, som i den första etappen ska bygga ut sitt huvudkontor med 8000 kvadratmeter. Innan Electrolux flyttade in i sitt kontor 1999 fungerade lokalerna som barnsjukhus.

Kontorsfastigheten är en souterrängfastighet med två plan mot S:t Göransgatan. Sockelvåningen byggs ut mot gatorna, samtidigt som man bygger ut kontoret med en tillbyggnad om nio våningar, huvudsakligen i trä. Tillbyggnaden ansluts till befintlig fastighet, inklusive befintlig höghusdel.

Det nya kvarteret ska ha känslan av en liten stad i staden där det mesta finns på 15 minuters promenadavstånd. Den första deletappen längs med S:t Göransgatan omfattar därför även ett nytt torg, gröna gårdar, café, butiker, en ny restaurang och en träningsanläggning med pool.

archus1-1Electrolux bygger ut sitt huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Illustration: Archus Arkitektur

Skanska är kontrakterad som huvudentreprenör i projektet medan Archus är arkitekt och generalkonsult. I augusti 2022 togs det första symboliska spadtaget för projektet.
– Vår huvudentreprenör Skanska jobbar löpande med upphandlingarna för den första byggetappen längs med S:t Göransgatan, säger Ulrika Kågström, fastighetschef på Electrolux.

I samband med kontorsutbyggnaden utvecklar Electrolux även bostadsrätter, delvis på taket. Avstyckningen av bostadsfastigheterna möjliggörs genom 3D-fastighetsbildning, vilket innebär att den första bostadsetappen, brf Gourmet, har entré i markplan men lägenheterna ligger från plan 2 och uppåt, med utsikt antingen mot S:t Göransgatan eller mot den lugnare innergården. Alla lägenheter har stor balkong eller terrass.

Greenhouse Sthlm_poolbild (våning 9)Poolavdelningen i Greenhouse Sthlm. Bild: Archus Arkitektur

Bostäderna byggs industriellt i trä. Det är Nock Massiva Trähus som levererar modulerna, och träet kommer från Setra. Totalt handlar det om cirka 5 000 kubikmeter KL-trä och 600 kubikmeter limträ från Setras träindustricenter i Långshyttan i Dalarna.

Glasfasaden till kontorshuset levereras av Fasadglas Bäcklin AB. Det är ett nytt fasadkoncept som heter Bark Timber Facade System och som tillverkas av svensk certifierad skog i egen fabrik i Hultsfred.

Greenhouse Sthlm lever upp till sitt namn. Utbyggnaden har en hög miljöprofil som genomsyrar materialval, hållbarhetscertifieringar och energiprestanda både i kontorsbyggnaden och bostäderna på taket. Den nya kontorsbyggnaden kommer att certifieras enligt BREEAM med målet att nå nivå ”Outstanding” samt Swedish Green Building Councils nya certifieringsstandard NollCO2 som ger ett ramverk för klimatneutralt byggande. Bostäderna kommer att certifieras med Svanen och NollCO2.

Brf Gourmet_gemensam takterrass våning 9_kvällGemensam takterrass för Brf gourmet.

Bevarande och återbruk är något man också värnar om. De nya byggnaderna kommer att byggas huvudsakligen i trä, för att minska CO2-utsläppen. Fasaderna mot gatan kommer att kläs med tegel, som i hög utsträckning kommer att vara lokalt återbrukat. Bostadshusens tak kläs med sedum, solceller och solvärmepaneler och på den befintlig kontorsfastighetens tak anläggs gröna innergårdar med bland annat utomhuskök, utomhusgym, padelbana och odlingslotter.

– Utvecklingen är unik i den bemärkelsen att vi inte bara bygger de nya husen så hållbart och med så litet klimatavtryck som möjligt vad gäller byggmaterial och under drift. Vi har även tagit ett helhetsgrepp som omfattar allt från möjligheten att leva mer lokalt, delade resurser, cirkulära lösningar, biologisk mångfald, lokal odling och energiproduktion, klimatsmart ätande. Utöver detta har vi även hållbart mående i fokus, med en hel del pulshöjande aktiviteter i kvarteret, berättar Ulrika Kågström.

Greenhouse Sthlm_vy från Kellgrensgatan och t-baneuppgången_torgetVy från Kellergrensgatan och tunnelbaneuppgången.

Både för kontor och bostäder räknar man med inflyttning under 2024. Utvecklingen av hela kvarteret Greenhouse Sthlm ingår i en större detaljplan för hela Stadshagen.

– Utvecklingen är en del av en större pågående omdaning i Stadshagen, där vårt bidrag är en viktig del. Stadens ambition är att detta ska bli lite som Fridhemsplan och S:t Eriksplan, en levande stadsdel med blandat innehåll och med sin egen identitet. En plats där man vill stanna till på, och inte bara passera, berättar Ulrika Kågström.

Fullt utvecklat kommer upp emot 3 000 personer bo och jobba i Greenhouse Sthlm, som beräknas vara helt färdigutvecklat runt 2033.

Brf Gourmet_fasad mot gårdBrf Gourmets fasad mot gården. 

Projektdetaljer

 1. Projektnamn: Electrolux huvudkontor, etapp 1A, på Kungsholmen i Stockholm
 2. Byggstart: September 2022 (Markentreprenaden påbörjades redan januari 2022)
 3. Byggmånader: 30
 4. Beskrivning: Den första deletappen omfattar kontorstillbyggnad, nytt torg, café, butiker, en ny restaurang, träningsanläggning med pool, gröna gårdar på fastighetens tak och 100 nya lägenheter
 5. BTA: 8000 kvm kontor, 6000 kvm bostäder

Deltagare:

 1. Byggherre: Fastighets AB Gångaren 13

 2. Totalentreprenör: Skanska
 3. Arkitekt, generalkonsult: Archus
 4. Stomentreprenör: Byggpartner i Dalarna AB
 5. Stomleverantör: Setra Trävaror AB
 6. Leverantör av moduler: Nock Massiva Trähus AB
 7. Glasfasad kontor: Fasadglas Bäcklin AB

 8. Sprinklerkonsult: Convise AB