Byggfakta logo - RGB-2
Aktuella Projekt

Han ska uppföra världens mest klimatsmarta restaurangbyggnad

Han har varken en bakgrund som byggare eller krögare. Men trots det uppför han just nu en av världens mest klimatsmarta restaurangbyggnader.
- Man ska nog vara lite naivt ovetande när man kastar sig i en ett sådant här projekt, säger entreprenören Claes Stenmark, som hittade merparten av sina leverantörer på Nordbygg 2022.

stomresning

Stomresning. Foto: Johan Falkenberg

I skånska Skegrie, utanför Trelleborg, pågår just nu bygget av Stenmarks Restaurang & Växthus, ett pilotprojekt inom hållbart byggande och cirkulärt samhällsplanerande med målet att bli världens mest klimatsmarta restaurangbyggnad.

– Jag brukar säga att jag bygger världens mest klimatsmarta restaurang för jag har inte hittat något likvärdigt projekt. Vi kommer också att bygga ett av världens största växthus i trä, berättar Claes Stenmark, som driver bygget i egen regi.

Grundidén och visionen för projektet är hållbarhet med fokus på återvinning, cirkularitet och förnybarhet. Med detta som utgångspunkt började Claes Stenmark skissa på en klimatsmart restaurang där grönsakerna odlas med hjälp av vatten och värme som återanvänds från verksamheten och där näringsämnen från avloppsvatten tas tillvara – i stället för att resurserna skickas ut via ventilations- eller avloppssystemet.

– Odlingarna kommer att bevattnas med hundra procent återvunnet vatten och vi kommer att återanvända värmen från pizzaugnen och köket till växthuset.

vaxthus

Målet är att uppföra världens mest klimatsmarta restaurangbyggnad. 3D-bild: David Enbom

Att själva byggprocessen var en sådan klimatbov blev han varse när han började planera bygget.

– Jag vill inte bara odla klimatsmart utan även bygga klimatsmart med återvunna, återvinningsbara och förnybara material. Målsättningen är 90 procent lägre klimatpåverkan jämfört med ett konventionellt bygge.

2022 åkte Claes Stenmark till Nordbygg-mässan i Stockholm med målet att leta hållbara alternativ och hitta leverantörer och samarbetspartners till sitt projekt.

– För mig var det en supernyttig mässa att besöka med spännande möten – och det bästa var att jag hittade så många som var intresserade av mitt projekt och av att bryta ny mark inom hållbart byggande. Växthusrestaurangen hade aldrig blivit möjlig utan dem.

claes stenmark

Claes Stenmark. Foto: Johan Falkenberg

Hösten 2022 var det byggstart för projektet, som finansierats genom crowdfunding, EU-stöd och banklån. Någon gång under 2024 ska restaurangen stå klar och gästerna kommer att kunna äta en pizza i den integrerade restaurang- och växthusbyggnaden som bjuder på sommarklimat året runt.

– Vad jag gör blir ju ganska litet i ett större sammanhang. Men kan jag inspirera andra att bygga mer hållbart och klimatsmart så får vi tillsammans en större påverkan.

Målsättningen är 90 procent lägre klimatpåverkan jämfört med ett konventionellt bygge. 

Vill du veta mer om Claes Stenmarks hållbarhetsprojekt, hur bygget framskrider, materialval, samarbetspartners och hur drömmen ska bli sann. Anmäl dig till Byggfaktas och Nordbyggs frukostseminarium på Nordbygg-mässan den 24 april. 

Anmälan här>>