Byggfakta logo - RGB-2
Aktuella Projekt

Forsåker är Västsveriges hetaste projekt - se topplistan här

I Forsåker i Mölndal ska en ny modern stadsdel växa fram med cirka 3000 nya bostäder och 4000 kontorsplatser – samtidigt som den anrika historian kring det gamla pappersbruket bevaras.
Forsåker toppar – återigen – Byggfaktas lista över de mest bevakade byggprojekten i databasen.


I Forsåker i Mölndal ska en ny modern stadsdel växa fram med cirka 3000 nya bostäder och 4000 kontorsplatser – samtidigt som den anrika historian bevaras. Projektet kommer nu allt närmare byggstart.
– Vi hoppas att detaljplanen vinner laga kraft under 2023 så att vi kan gå in i nästa fas och projektet kan starta upp, säger Bjarne Fjellanger, vd för Mölndala Fastighets AB.

Utvecklingen av det gamla industriområdet Forsåker, med en anrik brukshistorik, inleddes redan 2009 då Mölndals stad köpte fastigheten. 2013 bildades det konsortium av byggherrar som ska vara med och utveckla Forsåker. Dessa är Mölndala Fastighets AB, Wallenstam, Nordr Bostad AB, Aspelin & Ramm Fastigheter, Byggvesta, Peab Bostad och Trollängen Bostad. 
Totalt ska 3000 bostäder byggas och 4000 nya arbetsplatser tillskapas på det 27 hektar stora området. 

Utvecklingen av Forsåker har under flera år väckt stort intresse i branschen och det toppar återigen Byggfaktas lista över de mest bevakade byggprojekten i databasen (se rankinglistan längre ner på sidan).
- Det här är ett gigantiskt stadsutvecklingsprojekt. Det är verkligen ett once in a lifetime-projekt och vi har blivit uppvaktade av olika aktörer, säger Bjarne Fjellanger, som varit vd för Mölndala Fastighets AB sedan 2016. 


Forsåker visionsbild VattentorgetVisionsbild av Vattentorget i Forsåker.  Bild: TMRW/Mölndala Fastighets AB

Han hoppas att projektet snart kan byggstarta då detaljplanen väntas antas under våren. 
– Nu i vår är den första detaljplanen klar för antagande. Vi hoppas planen vinner laga kraft under 2023 så att projektet kan startas upp. Första året är det mycket fokus på byggnation av ny infrastruktur med vägar, vatten och avlopp, el och fjärrvärme så att kvarteren sedan kan byggas ut.

Lika viktigt som att utveckla nya bostäder, kontor och kulturverksamhet är det att bevara de gamla historiska byggnaderna.
– Det här är ett så kallat brown field-projekt där vi utvecklar en ny modern stadsdel på gammal industrimark. 

Vattnet och forsen genom Forsåker la grunden för verksamheten på 1600-talet. Genom att utnyttja kraften i forsen kunde man anlägga fabriker och producera papper med stor framgång under 350 år.
– Forsen, historiken och det centrala läget med närheten till Göteborg utgör de största USP:arna och karaktärsdragen som utvecklingen kretsar kring, menar Bjarne Fjellanger. Västlänken får en egen station i Mölndal och det tar åtta minuter med tåg till centrala Göteborg.

Västsveriges 20 mest bevakade projekt i Byggfaktas databas, våren 2023:

hetalistan2Bildtext: Konsulter, entreprenörer och leverantörer använder Byggfaktas olika tjänster för att löpande få information om aktuella och kommande byggprojekt. Listan består av de projekt som flest av marknadens aktörer valt ut som extra intressanta i sin bevakning av marknaden. Projekten befinner sig i olika skeden och vissa kan vara en del/etapp av ett större projekt. Källa: Byggfakta

Även om inte själva byggnationen kommit i gång så har förberedande arbeten genomförts.
– Nu bygger vi till exempel om Mölndalsån och Forsebron, det är ett gigantiskt infrastrukturprojekt för att översvämningsskydda stadsdelen och centrala Mölndal. Projektet ska vara klart under 2024/2025. Vi har även skickat in en ansökan om att starta vattenkraftverket igen, vi avvaktar nu behandlingen av den ansökan i Mark- och Miljödomstolen.

Vissa historiska byggnader har rivits medan andra bevaras. Elva gamla fabriksbyggnader om totalt 18 000 kvadratmeter ska rustas och fyllas med nya aktiviteter som kontor, museum, danscentrum och förhoppningsvis ett destinationshotell. Mölndala Fastighets senaste förvärv är den gamla disponentbostaden Villa Korndal från 1870-talet.  

En av de första nybyggnationen blir det mobilitetshus som Mölndala fastighet ska uppföra. Byggstarten är planerad till 2024/25. 
– I början av 2024 påbörjar vi konsultupphandlingarna, när detaljplanen vunnit laga kraft. Sedan ska vi handla upp entreprenader, totalt inom vår del av projektet ingår ca 30 000-35 000 kvadratmeter kommersiella lokaler och 2-3 mobilitetshus med totalt över 1500 parkeringsplatser.

TMRW.Molndala.fastigheter.Forsetorget.Copyright.tmrw.se

På tur står sedan Byggvesta, Nordr och Peab som ska komma i gång med sina bostäder.  Ambitionen är att hålla en produktionstakt för bostäderna om cirka 300 bostäder per år. Totalt räknar man med 12 års byggtid innan hela Forsåker är utbyggt och klart.
–Vårt uppdrag består i att skapa ett besöksmål och en destination i och runt den gamla industrimiljön. Jag hoppas att det här är ett område där folk kommer må bra av att vistas i. Det finns känsla och historik på platsen, säger Bjarne Fjellanger.

Hela stadsdelen beräknas vara utbyggd och klar till 2035.Inzoomad forsen och vattenkraftForsen. Bilder: TMRW/Mölndala Fastighets AB

 

Projektdetaljer:

  1. Projektnamn: Forsåker
  2. Ort: Mölndal
  3. Byggherrar: Mölndala Fastighets AB, Wallenstam, Nordr Bostad AB, Aspelin & Ramm Fastigheter, Byggvesta, Peab Bostad och Trollängen Bostad. 
  4. Byggnadsyta: 460 000 kvm, varav 250 000 kvm bostäder
  5. Vad ska byggas? Ca 3 000 bostäder, 4 000 kontorsplatser, dagligvaruhandel, kultur och service. Dessutom ska 18 000 kvm historiska byggnader få nytt liv

  6. Kostnad: Totalt ca 15-20 miljarder kronor. Kostnaden för bara infrastrukturen uppgår till ca 1,5-2 miljarder.
  7. Byggstart: Kan inledas ett år efter att detaljplanen vunnit laga kraft, eventuellt årsskiftet 24/25.
  8. Byggslut: 2035
  9.