Byggfakta logo - RGB-2
Nordbygg 2024

Nordbygg 23 april

900 utställare från 30 nationer. 300 seminarier på sju olika scener. Talande siffror! Men även bokstäverna var i centrum på mässans första dag. 
 Här bjuder jag på reflektioner - samt ett bildsvep från mässgolvet.

entren

Byggmässan Nordbygg, som startade redan 1980, slog på tisdagen upp dörrarna till 2024 års upplaga. I montrarna var det positiv stämning när det dels bjöds på roliga aktiviteter och frestande smakprover, dels togs affärsrelationer, nätverkades och demonstrerades produkter. 

Vi på Byggfakta tar i år hjälp av bartenderns Richard "Chille" Man som blandar alkoholfria drinkar i vår Håll-Bar. 

 

- Jag räknar med att servera runt 2000 smakprov under veckan, säger Chille.

Se bildsvep från mässan nedan, klicka på bilderna:

Med 900 utställare och  förväntade 40 000 besökare spelar Nordbygg en stor roll i samhällsbyggnadsbranschen. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Även andra siffror vägde tungt under mässan första dag. Flera seminarier var inriktade på prognoser, analyser och konjunkturrapporter. Hur många bostäder behöver byggas, hur stor blir nedgången, hur många procents ökning  tror vi på? 

 

Men utöver siffror i form av kronor och procenttal, tog även bokstäverna mycket plats under mässans första dag. Seminarierna med hållbarhetsfokus navigerade verkligen genom den snåriga bokstavsdjungeln. Är man inte insatt nu är det på tiden att man bekantar sig med de olika förkortningarna som är avgörande för klimatarbetet.

Inom EU pågår ett intensivt arbete med att forma regelverk för klimatomställningen. På seminariet EU-regelverk som motor för hållbar utveckling redogjordes för den lagstiftning och regelverk som rullas ut för att målet om ett klimatneutralt EU ska nås senast 2050.

- De flesta svenska företag uppfyller redan kraven och gör rätt i sitt klimatarbete, men problemet är att påvisa det. Men den administrativa börda man lägger på småföretagen är stor, menar Robin Ljungar, hållbarhetschef på Svenskt Trä. 

På seminariet snappade vi upp förkortningar som CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive), CSDDD, ESPR (Ecodesign-förordningen), WFD och EUDR....

……för att på nästa seminarium, Installation upp eller ner mot 2026 med Thomas Ekwall från Prognoscentret, bekanta oss mer med två för branschen viktiga bokstavskombinationer: EED (EU:s energieffektiviseringsdirektiv) och EPBD (direktivet om byggnaders energiprestanda).

Även Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör, pratade om just EPBD, energiprestanda-direktivet, som alltså innebär att vi som nation ska nå netto noll utsläpp från våra byggnader till 2050.

- Det här innebär stora utmaningar för byggbranschen och vi kan bara lösa det tillsammans, säger Anders Sjelvgren.

IMG_4429

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, pratade om kriser, som blivit ett vaneord i byggbranschen men ett tillstånd som också utgör en möjlighet. Från cementkris, pandemi och Ukrainakriget till dagens bostadskris.

- Bostadsbyggarsidan har gått på en tvärnit. Det finna inga ordrar in, vilket leder till konkurser och att kompetens och arbetskraft lämnar.

Men trots att kriser påverkar åtminstone delar av branschen negativt så är det också just i kriser som bygg- och anläggningsbranschen verkligen behövs.

- Byggbranschen har en given roll när samhällen ska återställas och fungera i samband med krig (som i Ukraina) och naturkatastrofer, som till exempel när ett jordskred ledde till vägraset i Stenungsund. Det är vi som ser till att vardagen trots allt kan pågå genom att vägar och annan infrastruktur lagas och byggs upp. 

Vill du träffa oss på Nordbygg? Vi finns i monter C:03:39.

Ladda ner eller skriv ut din drinkbiljett här och ta med den till Byggfaktas Håll-Bar så bjuder vi på en svalkande mocktail. Drinkbiljetten fungerar även som lott i utlottningen av "Chilles" dryckesbok.