Byggfakta logo - RGB-2
Aktuella Projekt

Byggstart för Kaj 16 – Göteborgs högsta trähus

Vasakronan byggstartar Kaj 16 på Södra Älvstranden i Göteborg. Det blir Vestia som får uppdraget att bygga Göteborgs högsta träbyggnad, som ritats av den danska arkitekten Dorte Mandrup.

Vasakronan siktar högt i Göteborg – närmare bestämt 78 meter upp i luften. Kaj 16, som uppförs på kajkanten vid Hisingsbrons fäste, ska bli en 16-våningar hög träbyggnad med stark miljöprofil – och där gammalt byggmaterial får nytt liv genom återbruk.

När Vasakronan nyligen tecknade ett tioårigt avtal med SEB om 12 800 kvadratmeter och åtta våningar kontor innebar det startskottet för det prestigefyllda träprojektet vid Lilla Bommen. Fastigheten omfattar cirka 30 000 kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat på 16 våningar och kommer att inrymma kontor, restauranger, caféer och service. 

8ab2cfacf55076c5_org-1

Kaj 16, till vänster, är belägen vid Hisingsbrons fäste och med utsikt mot Göta Älv. Bild: TMRW

Med en höjd på hela 78 meter, en konstruktion byggd i trä och en triangulär form lär Kaj 16 bli en utmärkande byggnad som får stor påverkan på Göteborgs silhuett. Det blir också ett rekordhögt trähus, där stomme, bjälklag och fasad är i trä. För Vasakronan blir Kaj 16 deras andra nybyggnadsprojekt med fokus på trä, efter Magasin X i Uppsala.

– När vi utvecklade Magasin X i Uppsala gjorde vi ett grundligt analysarbete för just träbyggnation. Mycket av det vi lärde oss handlar om detaljer som akustik, ljusexponering och hur man uppför och väderskyddar en träbyggnad under produktionsfasen, säger Magnus Tengberg, chef för stads- och Fastighetsutveckling på Vasakronan.

Hållbarhet och återbruk präglar projektet. Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyg, Platina. Mycket av byggmaterialet kommer från Kv Kromet, en tidigare kontorsbyggnad från 1980-talet som stod på samma plats och som nu demonterats.  

– Befintlig betong krossas och återanvänds som ballast. Även Kromets gamla fasad i rostfri plåt kommer att återanvändas på något sätt i Kaj 16. Men det mesta av det demonterade materialet från Kromet har redan återbrukats i andra projekt vilket var en målsättning för att slippa långa mellanlagringar, berättar Magnus Tengberg.
kaj_16_kromet_2021Vasakronans Kaj 16 från Hisingsbron. Bild: Dorte Mandrup

Vestia har upphandlats som totalentreprenörer för byggnationen. Tillsammans med sitt norska systerbolag HENT AS ansvarar de för uppförandet av byggnaden, som man beräknar kunna komma i gång med hösten 2024. HENT AS har varit totalentreprenör för många komplexa trähusbyggnader, exempelvis världens högsta träbyggnad – Mjøstårnet (85,4 m) som ligger cirka 120 km utanför Oslo, och Nordens största trähus, Sara Kulturhus i Skellefteå. 

– Det här är ett fantastiskt roligt och utvecklande projekt för både Vestia och HENT. Kaj 16 kommer att ligga i framkant i många aktuella frågor, bland annat träbyggnation, återbruk och digitalisering, säger Christian Wieland, vd Vestia och styrelseledamot i HENT.

Grundläggningsarbetet utförs av Hercules. Just nu pågår arbeten med pålning, och en yttre spont är installerad. Grundläggningen beräknas vara klar efter årsskiftet och då kan plattan börja gjutas. Eftersom huset ska uppförs i bebyggd miljö med omkringliggande hus och bara ett par meter från Hisingsbron ställer det hårda krav på att begränsa buller och framför allt jordrörelser. Klimatförändringar och närheten till Göta älv gör att omgivande mark och gator måste höjas. 300 stålpålar kommer att sättas cirka 80 meter ned i Göteborgsleran. 

– Projektet sker i samverkan. Vi har tillsammans utvecklat nya installationsmetoder som reducerar massundanträngningen och således kraftigt reducerar risken för att flytta på omgivande konstruktioner. Utöver installationsmetoder har vi använt oss av de befintliga pålarna vilket reducerar antalet nya pålar. Detta ger upphov till en stor miljövinst och mindre massa som trycks ner i marken. Hela processen övervakas av ett stort mätprogram, förklarar David Wiberg på Hercules.

Brandskyddet är en viktig faktor när man väljer trä som bärande material.

– När huset väl är färdigt är de brandtekniska lösningarna på plats. I Kaj 16 kommer vi till exempel ha sprinklers, precis som vi har i Magasin X. Däremot gäller det att tänka brandsäkerhet även under produktionen, säger Magnus Tengberg.

Lilla Bommen är en del i projekt Älvstaden och ett av Göteborgs största utvecklingsområden. Kaj 16 blir nu nästa pusselbit i området. Entreprenadkostnaden för Kaj 16 förväntas uppgå till 1,6 miljarder kronor. Kontorshuset ska stå färdigt till sommaren 2027.

Kaj 16

Den gamla byggnaden Kromet har nyligen rivits och nu påbörjas bygget av Kaj 16 bredvid Platinan. Foto: Henrik Ekberg.

Projektdetaljer:

 1. Projektnamn: Kaj 16
 2. Ort: Göteborg
 3. Byggstart: Juni 2023
 4. Byggslut: 2027
 5. Art: Nybyggnad 

 6. Entreprenadform: Totalentreprenad
 7. BTA: 37 500 kvm kontorsytor, handel, restauranger och service
 8. Kostnad: Entreprenadkostnaden beräknas uppgå till ca1,6 Mdr kronor

Deltagare:

 1. Byggherre: Vasakronan

 2. Byggentreprenör: Vestia Construction Group
 3. Arkitekt: Dorte Mandrup A/S
 4. Konstruktör: Ramböll
 5. Elkonsult: Rejlers

 6. Ventkonsult: Bengt Dahlgren Göteborg
 7. Anläggningsentreprenör: Mark & Energibyggarna
 8. Grundläggning/pålning: Hercules
 9. Hyresgäst: Största hyresgäst är SEB som hyr 12 800 kvm.

kaj-16-3-1680x1000-TMRW.Dorte_.Mandrup.Kromet.Waterfront.Copyright.tmrw_.se_Med en höjd på 78 meter och en triangulär form förändrar Kaj 16 Göteborgs silhuett. Bild: TMRW