Byggfakta logo - RGB-2
Statistik

Byggboom för fängelser - en ökning med 80 procent senaste året

Bostadsbyggandet har tvärnitat och för flera andra byggkategorier pekar kurvorna nedåt. Men det finns en kategori som ökar rekordartat. Det är Kriminalvårdsbyggnader, där byggkostnadsvolymen ökat med 78,7 procent för det senaste årets byggstarter, enligt statistik från vår databas.

Anstalt. Foto: Kriminalvården

Kriminalvården befinner sig i ett mycket expansivt skede. Sedan oktober 2021 har Kriminalvården skapat en bra bit över 1 000 nya platser för intagna, som en följd av det ökade behovet. Det motsvarar sju medelstora anstalter eller elva medelstora häkten, enligt myndighetens egna uppgifter. 

– Vår ökningstakt är redan historiskt hög, men vi behöver fortsätta skapa fler platser – även på längre sikt. Förutom att bygga nytt och bygga ut skapar vi fler platser genom att bygga om, till exempel genom att anpassa celler för att ha plats för två intagna, säger Susanne Wedin, chef för avdelningen anstalt, häkte och frivård, i ett pressmeddelande.

Även i Byggfaktas statistik syns Kriminalvårdens satsning tydligt. Kriminalvårdsbyggnader, där fängelser, häkten och anstalter ingår, är den byggkategori som sticker ut mest i databasen om man ser till procentuell ökning. De senaste tolv månaderna har nämligen byggandet ökat med 78,7 procent (baserat på total byggkostnad) jämfört med föregående tolvmånadersperiod (okt 2021-sep-22). 

byggstartsindex1

Byggstartsindex för byggande inom kategorin Kriminalvård, där byggstart har skett under de senaste tolv månaderna och där det finns en entreprenör utsedd/rapporterad i projektet. Löpande ramavtal ingår inte i statistiken. Källa: Byggfakta

Jämför vi med ytterligare en period tillbaka (okt 2020-sep-2021) så har årsindex för kriminalvårdsbyggnader ökat med hela 482,4 procent. 

– Det är sällan man ser så stora ökningar inom en kategori. Det är alltid upplyftande när byggandet ökar, men i just detta fall så är ju orsakerna bakom byggboomen inte särskilt positiva, säger Peter Åhs, affärsutvecklare på Byggfakta, som tagit fram statistiken.

Enligt Kriminalvårdens beräkningar uppgår summan för den totala byggnadsinvesteringen för alla deras projekt (ny- och ombyggnation) som de har i gång till cirka 30 miljarder kronor.  

Kriminalvården samarbetar med Specialfastigheter, som är deras största hyresvärden på anstaltssidan. Eftersom Specialfastigheter har LOU-upphandlade ramavtal för entreprenader överlåter Kriminalvården tilldelningen till Specialfastigheter, men kan även handla upp själva. För entreprenadsummor över 100 miljoner kronor kan Kriminalvården konkurrensutsätta på Specialfastigheters ramavtal för andra hyresvärdar.

skänninge-1Cirka 50 olika platsökningsprojekt pågår runt om i landet. Skänninge är en klass 2-anstalt och blir efter utbyggnaden en av landets största fängelser med 372 platser. Foto: Kriminalvården

Trots att kriminalvården just nu bygger bort en del av platsbristen så pekar prognoserna mot ett fortsatt behov av nya häkten och anstalter. Medelantalet för häktade väntas öka med 13 procent och för fängelseklienter med 20 procent under de kommande fyra åren, skriver Kriminalvården i sin Platskapacitetsrapport 2023-2032. Fram till år 2032 planerar Kriminalvården att utöka antalet ordinarie platser med totalt cirka 4 200, varav cirka 3 000 i anstalt och 1 200 i häkte, men sannolikt kommer siffran att behöva skrivas upp.

– Vi börjar nu få ordentlig utdelning för de insatser som sjösattes för några år sedan. Vi kan dessutom räkna med en växande ökningstakt de kommande år. Det här betyder att vi är en betydande tillväxtmotor både lokalt och regionalt, både i ett kort och i ett långt perspektiv, säger Susanne Wedin.

inlåsningFoto: Kriminalvården

Nyfiken på mer statistik?

Statistiken över Kriminalvårdsanläggningar finns med i Byggfaktas Totalrapport 2023. Är du intresserad av att ta del av hela rapporten där vi redogör för projektmarknadens utveckling i tre skeden av byggprocessen (Nya projektplaner i tidiga skeden, Projekteringsstarter och Byggstarter) fram till september 2023?
Fyll i intresseanmälan>>