Byggfakta logo - RGB-2
Hållbart byggande

Boden får en av världens "grönaste" stålverk - och största vätgasanläggningar

Stålverket H2 Green Steel i Boden är inte bara ett av de mest uppmärksammade byggprojekten enligt Byggfakta, utan det representerar också en betydande internationell satsning i miljardklassen.
Anläggningen kommer att bli ett av världens första storskaliga gröna stålverk och den största vätgasanläggningen i Europa.

h2gs2I Boden växer en av världens största vätgasanläggningar fram. En Bild: H2 Green Steel

I Boden uppförs nu Europas första nybyggda och dessutom gröna stålverk på över 50 år. Det gröna stålverket ska förses med vätgas från en av världens största vätgasanläggningar. Det är H2 Green Steel som bygger en komplett integrerad, digitaliserad och hållbar produktionsanläggning för grönt stål och vätgas.

Målet är att revolutionera stålindustrin, som har en betydande klimatpåverkan, genom att införa en ny produktionsprocess där vätgas används  istället för kol i framställningen av järn. Detta förväntas minska koldioxidutsläppen med upp till 95 procent.

Arbetet inleddes med markarbeten sommaren 2022. Den första stålkonstruktionen restes i november 2023, och under 2024 pågår en intensiv byggfas på det 270 hektar stora området.

RasmusRasmus Kazinczy talar på Nordbygg. Foto: H2 Green Steel

Projektet, som är ett av de mest bevakade och eftersökta i Byggfakas projektdatabas, har valts ut som ett av de fyra "heta" projekt som Byggfakta och Nordbygg presenterar på ett seminarium på mässan.

Rasmus Kazinczy, Projektinköpschef och ansvarig för inköp i Boden, delar insikter om H2 Green Steels verksamhet, framsteg i projektet, samarbete med lokala entreprenörer och varför Boden är den optimala platsen för detta projekt.

Vill du veta mer om H2 Green Steels projekt? Anmälan till frukostseminarium på Nordbygg den 25 april kl 08.00-09.00  görs här>>

Läs om vilka andra projekt som kommer att presenteras på Byggfaktas och Nordbyggs gemensamma seminarier här>>

collage