Byggfakta logo - RGB-2
Aktuella Projekt

Återbruk mot nya höjder

The Parkside i Göteborg blir det högsta huset i Sverige att kläs med återbrukat tegel. I april sattes spaden i backen för detta rekordprojekt, med inspiration från London och New York, och där återbruk av byggmaterial når nya höjder.

TheParkside_bloggVid Masthuggskajen i Göteborg pågå bygget av ett 18 våningar högt kontors- och bostadshus.
Bild: Visulent

Vid Masthuggskajen i Göteborg har LINK Arkitektur gestaltat ett 18 våningar högt kontors- och bostadshus, på uppdrag av Riksbyggen och Elof Hansson Fastigheter. Skanska har upphandlats som totalentreprenör.

The Parkside, som det nya kvarteret heter, får en fasad av återbrukat tegel. Det blir det högsta huset i Sverige att förses med just återbrukat tegel samt detaljer av mässing och trä. Detta är möjligt genom storskaligt återbruk av byggmaterial som tillvaratas från byggnader som har rivits. Teglet testas, rensas och CE-märks. Enligt byggherrarna ger lösningen med återbrukat tegel 96 procent minskade koldioxidutsläpp jämfört med om de valt nytillverkat tegel.

David-Saand_blogg

David Saand, arkitekt och regionchef på LINK Arkitektur. Foto: Link Arkitektur

- Återbrukat tegel kommer ödmjukt smälta in i miljön kring Masthugget. Flertalet byggnader i området är av tegel och det återbrukade materialet ger en fin patina till The Parkside. Husets volym är anpassat för att släppa ner ljus på gatorna och byggnaderna i sin direkta närhet, säger David Saand, arkitekt och regionchef på LINK Arkitektur.

LINK har inspirerats av arkitekturen i andra hamnstäder så som Rotterdam, London och New York när de nu är med och utvecklar Göteborgs stora stadsutvecklingsområde.

- The Parkside förankrar sig lokalt i Masthugget men blickar också ut mot omvärlden, säger David Saand.

"Den mest hållbara byggnaden är den som
älskas och inte rivs"

Projektet genomförs som en tredimensionell fastighetsbildning, där Riksbyggen och Elof Hansson Fastigheter delar fastigheten horisontellt. Byggnadsvolymen delas upp i två förskjutna huskroppar, vilket stödjer gatans karaktär och ger goda dagsljus- och utsiktsförhållanden.

TheParkside_blogg3The Parkside får en fasad av återbrukat tegel och blir det högsta huset i Sverige att förses med just återbrukat tegel. Bild: Visulent

The Parkside är ett Mixed Use-kvarter och innehåller både hyresrätter, bostadsrätter, verksamhetslokaler, restauranger, butiker och kontor, vilket kommer att skapa en levande stadsdel med puls dygnet runt. Riksbyggen har 68 bostadsrätter och Elof Hansson tillför både kontor och hyresrätter.

Byggnationen har precis startat och huset ska stå klart 2027. The Parkside är ett hållbart byggprojekt som ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

– Riktigt bra arkitektur är hållbar, i alla aspekter av frågan. Även gestaltning är en hållbarhetsfråga eftersom den mest hållbara byggnad är den som älskas och inte rivs, säger David Saand.

Projektdetaljer:

 1. Projektnamn: The Parkside, Masthuggskajen, Kvarter F2
 2. Ort: Göteborg
 3. Byggstart: April 2024
 4. Byggslut: April 2027
 5. Art: Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler 

 6. Entreprenadform: Styrd totalentreprenad
 7. Bruttoarea: 15 000 kvm. 
 8.  Bostäder: 69 bostadsrätter och 45 hyresrätter.

Deltagare:

 1. Byggherre: Elof Hansson Fastigheter och Riksbyggen Göteborg

 2. Byggentreprenör: Skanska Sverige AB
 3. Arkitekt: LINK Arkitektur
 4. Konstruktör: Göteborgs Konstruktionsbyrå
 5. Elentreprenör: Electroteam i Västsverige 

 6. Vent.entreprenör: EU Ventilation AB
 7. Markentreprenör: HTE Produktion
 8. VS entreprenör:  LG Contracting
 9. Hyresgäst: Riksbyggen

Källa: Byggfakta