Byggfakta logo - RGB-2
jorton2

"Ett bra verktyg när vi räknar på jobb"


När Grow Your Business lanserades 2019 var norska JORTON A/S en av de första ombord. 

JORTON_logo_RGB_450x150_300DPI


JORTON A/S har mer än 85 års erfarenhet av att leverera bygg- och anläggningslösningar, främst elementkonstruktion samt mur- och betongarbeten.  JORTONs hantverkare nyproducerar både åt privata husägare och offentliga institutioner och har samtidigt lång erfarenhet av renoveringar.

VD Allan Harbo var snabb med att se potentialen i Grow Your Business – en produkt framtagen i samarbete mellan Tailor Business Consulting och Byggfakta. Därför har JORTON varit med sedan plattformen lanserades 2019.

– Vi använder Grow Your Business dagligen. På så sätt håller vi reda på pipelinen, ser förkvalificerade uppdrag och får en översikt över projekt. Det är också ett bra verktyg när vi räknar på jobb.

Han konstaterar att Grow Your Business som plattform ger många nya möjligheter att vinna projekt genom att informationen ger en bra uppskattning av hur relevanta projekten verkligen är. 

Tack vare plattformen får JORTON också en bra överblick över sina egna projekt. 

– Grow Your Business ger oss en överblick som vi har svårt att få någon annanstans.

"Ett riktigt bra verktyg för att sätta ihop team och hålla koll på våra egna uppgifter"

JORTON är ett företag som är geografiskt spritt och med denna lösning kan de enkelt hålla varandra uppdaterade om nya projekt.
– Det har visat sig att Grow Your Business har varit ett riktigt bra verktyg för att sätta ihop team och hålla koll på våra egna uppgifter, säger Allan Harbo.

En del av den data som företaget får tillgång till används även på styrelsemöten. 
– Vi använder data från plattformen för att argumentera för varför vi arbetar i en given riktning. Det har visat sig vara en framgång eftersom det ger tydlighet för alla.

Något annat som Allan Harbo uppskattar är den support och det engagemang som Byggfakta erbjuder. 
– Intresset för vår framgång med vårt företag gör att samarbetet med Byggfakta och Tailor Business Consulting är mycket viktigt för oss.

 

 

grund

 Ta reda på hur du kan göra som JORTON


Vill du ha mer information om hur du kan använda våra lösningar för att öka dina affärsmöjligheter?

Fyll i formuläret och få svar på dina frågor och funderingar.