Byggfakta logo - RGB-2
SE_BF_MI_Huvud

Market Insight

Unik överblick över marknaden för dig som är leverantör


Få en genomgång idag

Analysera din
marknad och bygg din strategi

SE_BF_MI_Screen

 

Market Insight är byggbranschens bästa verktyg för att skapa överblick över byggprojekt, byggmarknaden i regioner och kommuner, aktörer, referenser - och mycket mer. Med Market Insight får du en relevant bild över alla de byggprojekt som är intressanta för just din verksamhet. 

Med få klick kan du skapa snygga grafer och dashboards som snabbt och enkelt visualiserar utvecklingen i den del av byggbranschen som är intressant för dig. Det enda du behöver är en inloggning och med bara några snabba val har du snabbt skapat din marknadsöverblick.

 

Market Insight innehåller en lång rad möjligheter för att filtrera data. Du kan t.ex. selektera på projekttyp och kombinera det med en specifik region. Möjligheterna är många.

Alla grafer i Market Insight är dynamiska och uppdateras automatisk när du ändrar din filtrering. Kombinationerna är nästan oändliga, och du kan korsa allt data helt efter dina behov. Med Market Insight kan du få exakt den marknadsöverblick som är av betydelse för dig

Prova Market Insight - redan idag

 

SE_BF_MI_SWE

Filtrera på nästan allt som kan
relateras till byggprojekt

Market Insight innehåller en lång rad avancerade filter som gör det möjligt att skapa väldigt exakt statistik på de byggprojekt som är intressanta för just din verksamhet. Du kan filtrera på alla de olika upplysningarna som finns i projektdatabasen. 

Är t.ex. undergrupper intressanta? Kombinera med kostnad, stadie, byggstart, entreprenadform, antal våningar, byggslut - och mycket mera - och du har på ett enkelt och snabbt sätt skapat en bra blick över de byggprojekt som är relevanta för dig. 

Detaljerad byggstatistik selekterat på valfritt geografiskt område

Market Insight ger dessutom god överblick över hur marknaden ser ut geografiskt. Du kan snabbt och enkelt se Topp 5 arkitekter, konsulter eller entreprenörer. Utöver det kan du se projektlistor, antal byggprojekt där utvald aktör är involverad, totalkostnader, arealer, byggprojekt fördelat per år m.m. Via filtren kan du göra det ännu mera specifikt och välja ut just de typer av byggnationer som du är intresserad av. Du får alltså snabbt ett unikt perspektiv på dina affärsmöjligheter fördelat på geografiskt område med några få klick.  

Få snabb överblick över dina affärsmöjligheter

Helheltssyn på byggmarknaden - ner till kommunnivå

Market Insight ger också perspektiv över byggmarknaden ner till de enskilda kommunerna. Här har du möjlighet att skapa mycket specifika grafer som visar detaljer även på mindre geografiska områden.

Se statistik på alla byggprojekt på kommunnivå

SE_BF_MI_Roller

Sök på alla roller i byggprojekten

Via ditt Market Insight kan du med några få klick sortera på rollerna i byggprojektet - kanske kombinerat med t.ex. projekttyp. Du kan se vem som ligger bakom de flesta - eller största - brandsäkerhetsinstallationer i en specifik region, och på en bestämd byggkategori, t ex kontor eller skolor. Eller se vilken den största huvudentreprenören är, i olika geografiska områden, på olika kategorityper. Det är med andra ord väldigt lätt att snabbt få detaljerad statistik på dina valda roller och exakt de byggprojekten du vill fokusera på. 

Få en genomgång och se möjligheterna med Market Insight idag

Se referencer mellem aktører i byggebranchen

Se relationer mellan aktörerna i byggbranschen

En annan spännande funktion i Market Insight är möjligheten att se relationsmönster mellan aktörerna på marknaden. Du får mycket exakt statistik på vem som arbetar med vem i branschen, både generellt och på specifika projekt. Du kan också välja ut en specifik byggherre och se alla projekt inom en viss kategori. Relationsfunktionen gör det möjligt att se vilka arkitekter, konsulter samt general-/totalentreprenörer den valda byggherren jobbar med. Den här insikten  kan vara avgörande när man väljer ut sitt team i exempelvis en totalentreprenad. Du kan också se förhållanden mellan general-/totalentreprenörer och underentreprenörer. 

SE_BF_MI_Behov

Market Insight
- 3 versioner beroende på behov

Market Insight SMALL riktar sig till dig, som har behov av en överblick över marknaden, med fokus på topplistor och projekt. Med några få klick kan du se hur din marknad fördelar sig inom kategorier, entreprenadformer, geografiskt område m.m., och enkelt identifiera dina fokuskunder inom de olika segmenten. 

Market Insight MEDIUM passar dig som har behov av en detaljerad marknadsöverblick segmenterat på regions- och kommunnivå. Du kan se alla detaljer kring roller, projekttyper och segment, entreprenadformer samt aktörer i de olika kommunerna. Det kan nämligen vara stor skillnad från kommun till kommun. 

Market Insight LARGE riktar sig till dig som önskar full insyn i marknaden, som arbetar proaktivt med hela projektets värdekedja och som vill arbeta med relationer- och samarbetsmönster. Du får avgörande kunskap som gör att du kan ligga mer i framkant och arbeta strategiskt när du bearbetar din marknad. Ha dina kunders värdekedja som utgångspunkt när du tar beslut om dina produkter/tjänster. 

SE_BF_MI_Behovsbild

 

 

Hör mer om möjligheterna med Market Insight

Fyll i formuläret redan idag, och upptäck hur du kan använda Market Insight i din verksamhet.