Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är upphandlingsförfarande?

 

Upphandlingsförfarande

 

Det finns flera olika sätt att upphandla en entreprenad enligt LOU. Det är den upphandlande myndigheten som väljer förfarande, det vill säga med vilken systematik och struktur en offentlig upphandling ska göras. Vilket förfarande en upphandlande myndighet väljer beror på faktorer som avtalets värde och vilken typ av tjänst som ska upphandlas. Det finns flera olika upphandlingsförfaranden att välja mellan vid upphandlingar som överstiger EU:s tröskelvärden.

Öppet förfarande: Upphandlingen ska annonseras och alla leverantörer som vill får vara med och lämna anbud.

Selektivt förfarande: Upphandlingen ska annonseras och alla leverantörer som vill får ansöka om att delta. Den upphandlande myndigheten bjuder sedan in de leverantörer som uppfyller de angivna kraven.

Förhandlat förfarande med föregående annonsering: Leverantörer ansöker om att få delta i upphandlingen. Den upphandlande myndigheten bjuder sedan in till förhandlingar, som baseras på lämnade anbud. 

Konkurrenspräglad dialog: En form som är tänkt att användas vid komplicerade upphandlingar, innebär att varje leverantör kan ansöka om att få delta i upphandlingen. Den upphandlande organisationen för sedan en dialog med de anbudssökande som bjudits in. När dialogen har avslutats lämnar respektive leverantör sitt anbud. Dialogen sker därmed innan anbudet lämnats in. 

Innovationspartnerskap: Ett förfarande i flera steg som ska annonseras och som ska leda fram till en innovation. 

Projekttävling: En projekttävling innebär att den upphandlande organisationen bjuder in till en tävling som är öppen för alla. Syftet är att få en ritning, projektbeskrivning eller liknande som en jury har utsett till vinnande bidrag. Projekttävlingar användas huvudsakligen vid stads- och landsbygdsplanering och inom arkitektur.

Direktupphandling: I vissa fall kan beställaren välja att direkt anlita en specifik entreprenör utan att genomföra en formell upphandling. Detta kan ske om det finns särskilda skäl som motiverar detta, till exempel brådskande behov eller omfattande specialistkunskap hos en specifik entreprenör. Denna form används ofta om upphandlingens värde inte överstiger EU:s tröskelvärden.

Läs mer om upphandlingsprocessen i vår anbudsguide

Se kommande projekt direkt i SMART