Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är ett slutsamråd?

 

Slutsamråd

 

Ett avslutat byggprojekt ska följas upp med kommunen och ett slutsamråd hålls oftast på plats vid byggnationen efter slutbesiktning. Kommunen, kontrollansvarig och byggherren medverkar.  

Byggherren ska visa att alla krav utifrån kontrollplanen blivit uppfyllda. När byggnadsnämnden gett ett slutbesked får byggnaden börja användas.

Se kommande projekt direkt i SMART