Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är en projekteringsledare?

 

Projekteringsledare

 

Projekteringsledaren, som också kan kallas för projektutvecklare, är en nyckelperson för de projekt som är under utveckling och/eller befinner sig i projekteringsskedet. Projekteringsledaren är delaktig i projektet från idéstadiet till dess slutförande och har ett övergripande, samordnande och kommunikativt ansvar för att ett projekt ska kunna utföras på ett så bra och effektivt sätt som möjligt.

Projekteringsledaren jobbar nära såväl kunder som arbetsgruppen och produktionen och har bra insyn i hur de olika delarna av projekteringen förhåller sig till varandra och fortlöper. Projekteringsledaren är vanligen utbildad civilingenjör, högskoleingenjör eller byggnadsingenjör.

Se kommande projekt direkt i SMART