Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad innebär projektering?

 

Projektering

 

Under projekteringen sker arbetet med gestaltning, utformning, utredningar och undersökningar. Processen delas in i två övergripande skeden: den initiala fasen, där man tar fram systemhandlingar, och projekteringsfasen där man har fokus på bygghandlingar. En projekteringsledare utses för att samordna projektet och en arkitekt får ansvar för att gestalta byggnaden och ta fram arkitektoniska ritningar.

Andra konsulter kopplas in för att hjälpa till med byggnadsritningar, konstruktionssystem och installationssystem. Även projektets miljöplan och arbetsmiljöplan läggs fast i detta skede. Dessa handlingar kallas för systemhandlingar.

Se kommande projekt direkt i SMART