Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är ett förfrågningsunderlag?

 

Förfrågningsunderlag

 

Förfrågningsunderlag, som även kallas upphandlingsdokument eller anbudsförfrågan, är det underlag som beställaren tillhandahåller för utarbetande av anbud. Förfrågningsunderlaget är det underlag som leverantörer/anbudsgivare baserar sitt prisförslag på.  

För att leverantören ska kunna lämna ett så relevant pris som möjligt är det viktigt att alla specifikationer och krav finns med, såväl tekniska som utförandemässiga. I underlaget ska det tydligt framgå vilka krav som ställs på leverantören och varan/tjänsten. Dessutom måste det finnas uppgifter om kontraktsvillkor och utvärderingsgrunder.  

Läs mer i vår kompletta anbudsguide

Se kommande projekt direkt i SMART