Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vilka entreprenadformer finns det?

 

Entreprenadformer

 

Entreprenadform beskriver i vilken form byggherren vill att projektet ska bedrivas. Valet av entreprenadform påverkar beställarens möjlighet att styra arbetet under projekteringen.

I Sverige finns två grundläggande huvudtyper att välja på:

1. Utförandeentreprenad: En arbetsfördelning där beställaren ansvarar för projektering och entreprenören för utförande. Beställaren/byggherren tillhandahåller ritningar, specifikationer och andra nödvändiga dokument för att entreprenören ska kunna utföra arbetet enligt kontraktet. Entreprenören ansvarar för att organisera och producera samt anlita arbetskraft och köpa in material.

2. Totalentreprenad: En totalentreprenad innebär att entreprenören utför både projektering och produktion och är ansvarig för hela byggprojektet från början till slut. Det innebär att entreprenören ansvar för att planera och samordna projektet samt utföra arbetet med att färdigställa byggnaden. Entreprenören kan anlita underentreprenörer för vissa moment men det är totalentreprenören som har det övergripande ansvaret gentemot byggherren. 

Se kommande projekt direkt i SMART