Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad gör en byggsamordnare?

 

Byggsamordnare

 

Byggsamordnaren ansvarar för att samordna mindre entreprenader. I arbetsuppgifterna ingår ofta att utifrån ramavtal ta in avrop och offerter från olika leverantörer, samordna dessa och ansvara för den slutliga beställningen.

Byggsamordnaren hanterar även fakturor kopplat till beställningen. Byggsamordnaren har en central roll med många kontakter med bland annat konsulter, förvaltare och entreprenörer i projektet.

Se kommande projekt direkt i SMART