Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är en byggledare?

 

Byggledare

 

En byggledare är beställarens representant gentemot entreprenören. Som byggledare arbetar man med att minimera dröjsmål i ett byggprojekt och se till att projektet färdigställs inom planen för kvalitet, tid och budget. Arbetet sker i nära samarbete med beställaren och mycket av arbetet består av byggnadsteknisk administration.

Se kommande projekt direkt i SMART