Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är en besiktningsman?

 

Besiktningsman

En besiktningsman kliver in i slutet av genomförandeprocessen och gör en slutbesiktning när projektet är slutfört (det finns även andra typer av besiktningsuppdrag under byggprocessen).

Vid en entreprenadbesiktning kontrollerar besiktningsmannen att alla avtalade arbeten verkligen utförts samt att lagar, författningar och förordningar har följts. Det är antingen beställare, entreprenören eller dessa tillsammans som utser en besiktningsman. Både entreprenör och beställare ska få möjlighet att närvara vid besiktningen och ge sin syn på eventuella fel och brister. En besiktningsman måste vara certifierade och ha en oberoende ställning. 

Se kommande projekt direkt i SMART