Byggfakta logo - RGB-2
Almedalen

Träffa oss i Almedalen

Byggfakta kommer att medverka på Almedalsveckan i Visby tillsammans med flera av våra systerföretag. Missa inte våra tre spännande seminarier på samhällsbyggararenan! Se vårt program nedan.

 

 

Almedalen_2024_alla

Här är det scenprogram vi deltar i på Samhällsbyggararenan:


När kommer vändningen på bygg- och fastighetsmarknaden?


Många fastighets- och byggbolag har gått igenom ett stålbad de senaste två åren. Hur nära är vändningen?
Behövs det politiska åtgärder för att det överhuvudtaget ska vända? Välkommen till en diskussion om framtidsutsikterna för två mycket viktiga sektorer. Vad kan politiken göra för att vända utvecklingen? Kommer bostads- och byggpolitiken att fortsätta präglas av skyttegravskriget mellan olika intressen, ovilja att kompromissa och avsaknad av långsiktig politik?

Datum: 26 juni, 09.00-09.25

Moderator:
Tor Borg, CityMark Analys

Medverkande:
Katrin Wallensjö, Affärschef Analys SVEFA
Tomas Ernhagen, Chefekonom Fastighetsägarna
Maryrose David, Analyschef Savills

Arrangör:
Byggfakta & CityMark Analys 

 

Hur kommer vi till rätta med byggkris och kriminalitet?


Om inget görs kan notan för byggkrisen komma att kosta hisnande 1000 miljarder kronor. Detta samtidigt som vi upplever ett mycket allvarligt klimathot och en skenande arbetslivskriminalitet. Hur jobbar de stora byggjättarna i den här marknaden; vilka möjligheter och utmaningar ser man?

Datum: 26 juni 09.30-09.55

Medverkande:
Jimmy Bengtsson, vd, Veidekke
Markus Brink, vd, Brixly
Mårten Othérus, vd, Nordr Sverige
Jessica Löfström, vd, Ansvar & Säkerhet

Moderator:
Emelie Löthgren, A Beautiful Soup

Arrangör:
Byggvärlden 

 

Hur kan fastighetsbranschen bli mer digital och klimatmogen?


Bygg- och fastighetssektorn står för en väsentlig andel utsläpp av växthusgaser. Vilka initiativ tas i branschen för att komma tillrätta med detta? Vilka politiska åtgärder behövs?

En förutsättning, inte bara för samhällsbyggnadssektorns väl och ve, utan för hela samhället i stort är att vi kommer tillrätta med de hållbarhetsutmaningar vi står inför. Hur påverkas bolagen av det rådande kärva omvärldsläget gällande nödvändiga investeringar och resurser i det här avseendet?

Och hur kan satsningar på digitalisering/proptech i fastighetsförvaltningen bidra till en mer hållbar byggd miljö? Hur jobbar de stora fastighetsjättarna med frågorna, vilka möjligheter och utmaningar ser man? Och vilka politiska beslut behövs för att underlätta/möjliggöra detta?

Datum: 26 juni 16.30.17.00

Moderator:
Emelie Löthgren, A Beautiful Soap

Medverkande:
Johanna Skogestig, vd, Vasakronan
Thomas Erséus, vd, AMF Fastigheter
Cecilia Safaee, vd, Hemmaplan 

Arrangör:
Fastighetssverige