Byggfakta logo - RGB-2
Statistik

Ny prognos: Så ser analytikern på  byggmarknaden fram till 2026

En gradvis ökning av bostadsbyggandet från andra halvåret 2024 och sedan ytterligare ökningar 2025 och 2026 är att vänta. Samtidigt vänder det på rot-marknaden.
Norrland sticker ut som en stor vinnare då den gröna omställningen driver både industribyggnader, bostäder och lokaler i regionen. Det är några av ljuspunkterna i en färsk byggprognos från Byggfakta och Prognoscentret.

Vi har ett par tunga år bakom oss som präglats av allt från pandemi och krig till ökade energi- och materialpriser för att inte tala om allmän inflation och räntehöjningar.

Men hur ser byggmarknaden ut om vi blickar ett par år framåt? 

Vi släpper, tillsammans med vårt analysföretag Prognoscentret med 40 års erfarenhet av prognoser, en byggprognos med detaljerade insikter om den svenska byggmarknadens förväntade utveckling fram till 2026.

Beställ byggprognosen här>>

Mårten Pappila, analytiker på Prognoscentret och en av prognosmakarna, avslöjar här lite av innehållet och slutsatserna från rapporten, som släpps den 20 mars.

Vad sticker ut i denna prognos? Något som överraskar?

- Att bostadspriserna på andrahandsmarknaden inte gått ner mer och att de förväntas ligga still under första halvåret 2024 och sedan öka långsamt är nog lite överraskande för de flesta. Samtidigt är prognoser på bostadspriser ganska osäkra. Sedan är det värt att notera att de faktorer som bidragit till att de svenska hushållen drabbats mer och snabbare än i många andra länder också är desamma som bidrar till en snabbare vändning. Till exempel att räntesänkningarna kommer gynna hushållen snabbt eftersom vi har en hög andel rörlig ränta på bostadslånen i Sverige. 

Prognoscentret_WEBB_sRGB_1600px_72dpi.bred

Mårten Papplia, analytiker. Foto: Prognoscentret

Vad har vi för bostadsmarknad att vänta de kommande åren?

- Bostadsbyggandet sjönk med cirka 70 procent mellan åren 2021 och 2023, från 65 000 till 21 500 startade bostäder. Vi förväntar oss en gradvis ökning från andra halvåret 2024 till 24 000 påbörjade bostäder för helåret och sedan ytterligare ökningar 2025 och 2026.

- Det är ett svårt business case att bygga lägenheter i Sverige just nu när byggkostnaderna har stigit med över 30 procent sedan 2021. Samtidigt har priserna på succesionsmarknaden gått ner 10-15 procent beroende på typ och region, så det är svårt att konkurrera med dyra nybyggda bostäder. Hushållens efterfrågan är fortfarande mycket svag på grund av inflation, högre boendekostnader och räntor.

Hur ser det ut med övrig byggnation?

- Påbörjad byggnation av lokaler ligger på en ny hög nivå sedan 2021 men en nedgång under 2023-2024 i linje med den allmänna ekonomiska nedgången. Antalet påbörjade kvadratmeter stabiliseras runt 4,5 miljoner 2025. Strukturella förändringar i ekonomin driver på byggandet: industribyggnader (grön omställning i norra Sverige), lager och logistik (ökad e-handel, effektivare logistik, spekulation) och stationsbyggnader (infrastrukturprojekt). Projektdata visar att flera stora sjukhus kommer att byggas under de kommande åren vilket beror på en ökad demografisk efterfrågan på vårdbyggnader.

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplashByggprognosen vänder sig till den som behöver detaljerade insikter för att utveckla strategier, planera budget och fatta rätt beslut om byggmarknaden fram till 2026. Foto: Scott Graham, Unsplash.

….och rot-marknaden?

- Renoveringar av bostäder minskade 2022-2023 men förväntas öka 2024-2026, även om investeringsnivån kommer att vara lägre än under åren 2020-2021. Renoveringar av lokalbyggnader minskade 2023 och förväntas minska något 2024. 2025 förutspås visa måttlig tillväxt, främst på grund av ökade renoveringar i skolor och vårdbyggnader. 2025-2026 kommer även energirenoveringar att öka mer på grund av EU:s energieffektivitetsdirektiv.

Är det några särskilda kategorier och regioner där det ser ljusare ut?

- B2C-marknaden för ROT bostäder har gått ner kraftigt under 2022 och 2023 men vi förväntar oss att den marknaden vänder tidigast i cykeln, i början av andra halvåret. Även om vändningen sker från låga nivåer och med långsamma steg. Tittar man på bygghandelns försäljning till konsumentsidan tror vi de värsta nedgångarna skedde i början av 2023. Sedan ett tag tillbaka är det hög byggnation i främst industribyggnader och lager och det fortsätter på samma spår under den närmaste tiden.

- Tittar man på regional nivå förväntar vi oss bättre utveckling i Norrland avseende flera byggtyper, både för bostäder och lokaler. Det är den gröna omställningen som driver industribyggnation och som sedan sprider sig till övriga byggtyper som ringar på vattnet. I bygghandeln är det också just nu en lägre nedgång i Norrland jämfört med södra Sverige.

Behöver du initierat beslutsunderlag och detaljerade insikter för att utveckla strategier, planera budget och fatta rätt beslut om byggmarknaden fram till 2026?

Beställ prognosen här>>

I prognosen finns mer detaljerat, fördjupande och unikt material för den som vill grotta mer i byggmarknaden de kommande åren

Läs mer: Byggfakta förvärvar Prognoscentret