Byggfakta logo - RGB-2
Marknadsföring

Marknadsföring i byggbranschen – det här ska du tänka på

Analysera dina behov, lär känna din målgrupp och kartlägg den marknad du verkar på!
Med en effektiv marknadsföring mot byggbranschen kan du stärka ditt varumärke, attrahera nya kunder och generera fler leads. 

Det är inte många branscher som erbjuder en sådan bredd som samhällsbyggnadssektorn. Att få vara med och utveckla fungerande samhällen och bidra med allt från kreativa projektplaner till själva hantverket – för att inte tala om innovation, hållbarhet, digitalisering och andra utvecklingsfaktorer – är stimulerande.

Men att nå fram med sitt budskap till rätt målgrupp kan vara en utmaning. Konkurrensen är stor och under 2022 fanns cirka 121 000 företag som var verksamma inom byggindustrin. Byggbranschen sticker också ut som extra "svängig" med stora skillnader mellan toppar och dalar.

Ett sätt att skapa stabilitet är att bygga ett starkt varumärke som kan bredda din position på marknaden, attrahera nya kunder och öka försäljningen.

Namnlös design-1Det är inte alltid lätt att nå fram med sitt budskap i byggbranschen.

Det är viktigt att börja i rätt ände när man planerar en marknadsförings-kampanj i byggbranschen. En behovsanalys innebär att du utvärderar och förstår ditt nuvarande tillstånd genom att analysera målgruppen, se över ditt budskap och sätta syfte och mål. Genom att ha insikt om nuläget blir det lättare att staka ut vägen framåt.

Här är några grundläggande analyser du bör lägga tid på:

Marknad: Börja med att kartlägga din marknad. Hur många potentiella kunder finns det och hur ser konkurrens och prisläge ut? 

Målgruppen: Att veta vilka man talar till är a och o – men också vilka man vill nå framåt. Samhällsbyggnadsbranschen består av en mycket omfattande och bred målgrupp med olika funktioner. Vilken fas av byggprocessen du verkar inom påverkar vilken målgrupp du ska bearbeta - och i vilket skede.

Syfte: Tänk noga igenom det primära syftet med din marknadsföring och vad den planerade kampanjen ska leda till.

Mål: Tänk också på att sätta mål som är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna.

Budskap: Välj ut ett huvudbudskap för kampanjen. Ett vanligt misstag är att vilja säga för mycket åt gången, vilket ofta skapar otydligt hos mottagaren.

Kanaler: Något annat som är avgörande för en lyckad kampanj är att välja rätt kanal, att synas där din målgrupp hänger: I sociala medier, tidningsannonser, nyhetsbrev, hemsidor, event, mässor osv.

analys

En noggrann analys gör det lättare att få ut rätt budskap till rätt målgrupp i rätt tid. Bild: Adobe Stock

Hur går man du bäst till väga för att analyseras läget?

Ett vanligt sätt är att göra en marknadsundersökning som är ett snabbt och effektivt sätt att lära känna sin marknad, sina kunder och sin varumärkesbild. Marknadsundersökningar kan göras på olika sätt, så som digitala enkäter, postala utskick, telefonintervjuer eller djupintervjuer med fokusgrupper. 

För den som inte är van att planera marknadsföringskampanjer kan det upplevas som att det är mycket att tänka på. Och när man väl bestämt sig för att satsa vill man så klart få ett så lyckat resultat som möjligt. Låt inte brist på tid och resurser stå i vägen. Vi på Byggfakta hjälper gärna till. Vi erbjuder ett brett utbud av marknadsföringstjänster.

Vi har sammanställt en guide hur du lyckas med marknadsföring mot byggbranschen. Ta gärna del av fler tips i den.

Ladda ner "Den kompletta guiden för marknadsföring mot byggbranschen" kostnadsfritt här>>

Läs om våra markandsföringstjänster här>>