Byggfakta logo - RGB-2
Hållbart byggande

EU inför krav på solceller i nybyggnation från 2026

Ett nytt direktiv – EU Solar Standard – har klubbats i EU-parlamentet, och kommer att ställa krav på solenergiinstallationer i hela EU. Redan 2026 införs solceller i alla nya kommersiella och offentliga byggnader, och från 2029 omfattas även bostäder. 

 

solcellerbloggRedan från 2026 kommer solceller att bli standard på nya kommersiella och offentliga byggnader.
Foto: Getty images

Just nu rullar EU ut många nya regelverk för att markerar sitt åtagande att främja hållbarhet och öka användningen av förnybar energi - och därmed minska utsläppen av växthusgaser, energiförbrukningen och uppnå klimatmålen.

EU Solar standard ingår i det europeiska direktivet om prestanda för byggnader (EPBD) och reglerar hur solceller ska installeras på offentliga byggnader och bostäder. Kravet gäller för byggnader över hela EU och kommer att rullas ut successivt för nya och befintliga byggnader.

 Enligt EU Solar Standard ska solceller installeras:

•    2026:  Alla nya kommersiella och offentliga byggnader.
•    2027: Befintliga kommersiella och offentliga byggnader som genomgår renovering (under förutsättning att en solcellsinstallation bedöms vara tekniskt möjlig).
•    2029: Vid nyproduktion av bostadshus.
•    2030: Befintliga offentliga byggnader.

Som aktör på solenergimarknaden är det viktigt att ha koll på vilka projekt som planeras för att kunna arbeta proaktivt. I Byggfaktas databas finns till exempel cirka 1300 nyproduktionsprojekt för kommersiella och offentliga byggnader med planerad byggstart 2026.

Som leverantör är det också en fördel att vara sök- och valbar mot föreskrivare för att öka möjligheterna att få sina produkter föreskrivna. 

19677-231218-P2Sunskin är ett integrerat solcellssystem som ersätter traditionella tak. Den nya serien utgörs av integrerade, sömlösa, designade paneler för både tak och fasader.  Bild: Swisspearl

En aktör som ser positivt på det nya EU-kravet är Swisspearl, som lanserade en ny serie solceller på Nordbygg-mässan i april.

– Det här är mycket positivt. Lagen skapar mer fokus kring solceller och vi ser bara positivt på att Sverige tar rygg på Tyskland som redan har infört detta, säger Patrik Strömbäck, byggteknisk rådgivare solceller på Swisspearl.

Hur tror ni att den nya standarden kommer att förändra marknaden?

– Vi ser att Sunskin ligger helt rätt i tiden på grund av de integrerade designlösningarna. Estetiken ökar i betydelse ju mer allmänt solpaneler används i fastighetsbestånden. Vi mötte stort intresse under introduktionen på Nordbygg och det finns efterfrågan för alla typer av byggnader, från villor till offentligt byggande.

Vill du veta mer om hur vi på Byggfakta SMART kan vara till hjälp? 


Vill du veta mer om hur Byggfakta DOCU kan hjälpa dig?