Byggefakta SE

Läs vår färska rapport om utvecklingen av kontorsbyggnationer, du med!

Hur har kontorsmarknaden påverkats av pandemin, och den svagare aktiviteten i ekonomin? För första gången på elva år har antalet sysselsatta minskat markant. Under januari rapporterades också att drygt fyra av tio sysselsatta arbetade hemifrån någon gång i veckan, en tredjedel arbetade hemifrån mer än hälften av tiden. Detta har – och kommer – sannolikt att påverka kontorsmarknaden.

Byggfaktas analytiker Tor Borg har med hjälp av vår unika statistik släppt en rapport med fokus på utvecklingen av projektmarknaden för ny- och ombyggda kontorslokaler under de senaste tolv månaderna då pandemin härjat, för att få en bild av hur utbudet kommer att se ut de närmaste åren. 

SE_BF_Rapport_KonTor

 

Beställ din gratisrapport här: