Blogg


Topp 40st arkitekter 2016

I Sverige finns det drygt 5000st byggnadsarkitekter enligt officiella siffror. Drygt 2000st företag är klassade som arkitekter enligt Bisnode. Byggfakta har ca 1500st företag som varit aktiva i ett projekt som arkitekt under de senaste två åren...

Läs mer

Topp 20st byggnadsentreprenörer 2016

När vi ser på topplistan så står topp 20st för 72% av marknaden räknat i total byggkostnad och 22% räknat i antal projekt ...

Läs mer

Kontorsbyggandet 1992-2017

Stigande efterfrågan, låga vakansnivåer och ökade hyror och driver på byggandet av kontorslokaler. Vi har kollat lite på hur byggandet av kontor ser ut och har sett ut. ...

Läs mer

Attefallshus 2014-2016

Det talas i media om intresset för Attefallshusen, beroende på vem man lyssnar på så låter det olika. Leverantörerna av nyckelfärdiga hus säger att intresset ökar när Boverket säger att det inte gör det. Man säger också att det inte finns någon systematisk insamling av uppgifter, men det gör det ...

Läs mer

De 100st största bygg- och anläggningsprojekten som startade under 2016

I kartan ovanför finns de 100st största byggprojekten som startade under helåret 2016. I antal räknat så är 32% Anläggning, 30% är Bostäder, 19% Kommersiella lokaler, 13% Offentliga lokaler och 6% Industrier. Färgerna på markörerna representerar de olika kategorierna ...

Läs mer

Skolbyggandet 2011-2018

Antalet barn och ungdomar i förskoleklass och grundskola kommer att öka kraftigt de kommande åren till följd av ett högt barnafödande och en omfattande invandring, samtidigt som byggtakten för nya skolor har varit låg. Fram till år 2025 ...

Läs mer

Bostadsbyggandet 2010-2017

Debatten om bostadsbyggande i Sverige är ganska het just nu, Boverket säger att behovet fram till 2025 är 710 000 nya bostäder. Där en större del, 440 000, bedöms vara klara redan 2020. Vilket innebär en genomsnittlig årstakt på 88 000...

Läs mer